Carita Orlando

Sidonnaisuudet

Ei ilmoitusvelvollinen

Kunnan nimeämät johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Diakoniasäätiö Foibe ja Foibe Oy, hallituksen jäsen
VAV Yhtymä Oy ja VAV Asunnot Oy, hallituksen jäsen

Muut johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Suomen Yrittäjänaiset, toimitusjohtaja
Orlando Consulting Oy (liiketoiminnan konsultointi),
yrittäjäomistaja
Naisjärjestöjen Keskusliiton hallituksen jäsen

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Ei ilmoitettavaa

Tietoa sidonnaisuuksista