Eve Rämö

Sidonnaisuudet

Ei ilmoitusvelvollinen

Kunnan nimeämät johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Muut johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

Asunto osake, As oy Maakontkantie 4.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Ammattiliitto Talentia ry:n varaluottamusmies ja liittovaltuuston jäsen, Vantaa, Vantaan seurakuntayhtymä, Kirkkovaltuuston puheenjohtaja, Korson seurakuntakuntaneuvoston jäsen. Kirkkopalvelut ry valtuuston jäsen

Tietoa sidonnaisuuksista