Jari Jääskeläinen

Toimielin
Sivu päivitetty:

Sidonnaisuudet

Ilmoitusvelvollinen

Kunnan nimeämät johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Muut johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

YIT Suomi Oy:n pääkaupunkiseudun työntekijöiden luottamusmies ja toimitilarakentamisen, sekä asuntorakentamisen (pks) johtoryhmän jäsen. SAK:n edustajiston- ja Rakennusliiton hallituksen jäsen. Ilmarisen vakuutettujen neuvottelukunnan jäsen.

Tietoa sidonnaisuuksista

Sivulla julkaistut mielipiteet sekä mahdollisten linkkien takana oleva sisältö, ovat kirjoittajan omia, eivätkä ne edusta Vantaan kaupungin virallista kantaa.