Sirpa Kauppinen

Sidonnaisuudet

Ei ilmoitusvelvollinen

Kunnan nimeämät johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Vantaan Energia Oy, (energiantuotanto ja sähköverkko), hallituksen jäsen. (Tehtävä loppuu elokuussa 2017). Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä, hallituksen jäsen.

Muut johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Vantaan vanhempainyhdistyksen sisäilmatoimikunann jäsen.

Tietoa sidonnaisuuksista