Soili Haverinen

Sidonnaisuudet

Ilmoitusvelvollinen

Kunnan nimeämät johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Muut johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Suomen ev.lut. kirkko, kirkolliskokousedustaja, Helsingin hiippakunta, hiippakuntavaltuuston jäsen, Vantaan seurakuntayhtymä, kirkkovaltuutettu ja yhteisen kirkkoneuvoston jäsen, Tikkurilan seurakunta, seurakuntaneuvoston jäsen, Sanan- ja uskonnonvapaus ry, hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja, Priscilla-yhdistys ry, hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja

Tietoa sidonnaisuuksista

Sivulla julkaistut mielipiteet sekä mahdollisten linkkien takana oleva sisältö, ovat kirjoittajan omia, eivätkä ne edusta Vantaan kaupungin virallista kantaa.