Patrik Karlsson

Sidonnaisuudet

Ei ilmoitusvelvollinen

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Folkhälsan i Östra Helsinge r.f., ordförande/puheenjohtaja

Tietoa sidonnaisuuksista

Sivulla julkaistut mielipiteet sekä mahdollisten linkkien takana oleva sisältö ovat kirjoittajan omia, eivätkä edusta Vantaan kaupungin virallista kantaa.