Tarja Eklund

Sidonnaisuudet

Ilmoitusvelvollinen

Kunnan nimeämät johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Muut johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Merkittävä varallisuus

Ei ilmoitettavaa

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Hok- Elannon edustajisto, Seurakuntayhtymän kirkkovaltuusto, yhteinen seurakuntaneuvosto ja Hakunilan seurakuntaneuvosto.

Tietoa sidonnaisuuksista