Mika Niikko

Toimielin
Sivu päivitetty:

Sidonnaisuudet

Ilmoitusvelvollinen

Kunnan nimeämät johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Vantaan Energian hallituksen jäsen.

Muut johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

HOK-Elannon edustajiston jäsen.

Merkittävä varallisuus

Sijoitusasunto Vantaa 100 %.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Kansanedustaja. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuuston jäsen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja. Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston jäsen. Kansaneläkelaitoksen valtuutettu. Kuluttaja-asiain neuvottelukunnan jäsen.

Tietoa sidonnaisuuksista

Sivulla julkaistut mielipiteet sekä mahdollisten linkkien takana oleva sisältö ovat kirjoittajan omia, eivätkä edusta Vantaan kaupungin virallista kantaa.

Mika Niikko.