Anitta Orpana

Toimielin
Sivu päivitetty:

Sidonnaisuudet

Ilmoitusvelvollinen

Kunnan nimeämät johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Ei ilmoitettavaa

Muut johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä

Uudenmaan liitto, maakuntavaltuuston jäsen
Uudenmaan liitto, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
KH:n edustaja kasvatuksen ja oppimisen ruotsinkielisessä jaostossa

Merkittävä varallisuus

n. 0,4 M€:n omistusosuus asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöissä (sijoitus- ja asuntojen vuokraustoiminta) Vantaalla, Helsingissä ja Inarin kunnassa.

Muu sidonnaisuus, jolla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävän hoidossa

Ei ilmoitettavaa

Tietoa sidonnaisuuksista

Sivulla julkaistut mielipiteet sekä mahdollisten linkkien takana oleva sisältö ovat kirjoittajan omia, eivätkä edusta Vantaan kaupungin virallista kantaa.