Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli

Asiasanat

VarhaiskasvatusLapsiperheet

Jos valitset lapsellesi yksityisen varhaiskasvatuksen, voit hakea palveluseteliä kattamaan varhaiskasvatusmaksuja. Palveluseteliä haetaan Vasa-palvelussa samalla varhaiskasvatushakemuksella, kuin kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Valitse 1. toivepaikaksi se yksityinen päiväkoti, johon haet palveluseteliä. Voit käyttää palveluseteliä valitsemassasi päiväkodissa, joka on tehnyt sopimuksen palvelusetelin käytöstä, tai jossain muussa Vantaan hyväksymistä palvelusetelipäiväkodeista. 

Lapsia luokkahuoneessa.

Palvelusetelin käyttö

Kun perhe hakee lapselleen varhaiskasvatuspaikkaa VaSa-palvelussa, toimipaikkojen listauksessa on merkitty yksityinen-termillä ne päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit, joihin voi saada palvelusetelin. Perhe voi käyttää palvelusetelin hakemuksella valitsemassaan päiväkodissa tai halutessaan jossain muussa Vantaan hyväksymistä palvelusetelipäiväkodeista. Viimeistään päätöksen saatuaan perheen pitää olla itse yhteydessä valitsemaansa palvelusetelipäiväkotiin ja sopia varhaiskasvatuksesta. Palvelusetelipäiväkoti voi edellyttää täyttämään myös heidän oman hakemuksensa.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirja 1.8.2022 .pdf(pdf, 257.67 KB)

Lue lisää yksityisestä varhaiskasvatuksesta ja yksityisestä perhepäivähoidosta.

Palvelusetelin käyttöönottaminen

Palvelusetelipäätöksen saamisen jälkeen perheen tulee olla yhteydessä palvelusetelillä toimivaan yksityiseen päiväkotiin ja sopia lapsen varhaiskasvatuksesta.  

Tämän jälkeen perheen tulee hyväksyä lapsen saama palveluseteli joko VaSa-palvelussa tai ilmoittamalla asiasta varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen. Palveluseteli tulee hyväksyä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Jos perhe päätyy eri yksityiseen toimipaikkaan kuin mikä päätöksellä on mainittu, heidän tulee ottaa yhteyttä varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen ennen palvelusetelin hyväksymistä. 

Palvelusetelin vastaanottaminen VaSa-palvelussa(pdf, 411.33 KB)

Palvelusetelin vastaanottaminen VaSa-palvelussa

Palvelusopimus palvelusetelipäiväkodin kanssa 

Perhe tekee palvelusopimuksen yksityisen palvelusetelipäiväkodin kanssa. Päiväkoti toimittaa kaupungin vaatiman palvelusopimuksen liitteen varhaiskasvatuspalveluihin (Varhaiskasvatus, Palveluseteli, PL 313, 01030 Vantaan kaupunki) palvelusetelin arvon määrittämistä varten. 

Palveluseteli yksityiseen varhaiskasvatukseen(pdf, 1.04 MB)

Palvelusetelin arvo 

Palveluseteli on tulosidonnainen, joten perheen tulot vaikuttavat palvelusetelin suuruuteen ja omaan maksuosuuteen. Perheen maksama kuukausittainen asiakasmaksu voi olla korkeintaan 30 euroa kalliimpi kuin vastaava kunnallinen maksu. Samanaikaisesti palvelusetelin kanssa perhe ei voi saada lapsen hoidon järjestämiseen yksityisen hoidon tukea tai kotihoidon tukea. 

Palveluseteli on lapsikohtainen. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon, perheen bruttotulojen sekä perheen ja päiväkodin välisessä palvelusopimuksessa sovitun palvelutarpeen/varhaiskasvatusajan perusteella. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä.

Lue lisää palvelusetelin arvon määräytymisestä varhaiskasvatuksen maksut ja tuet -sivulta. 

Perheen tulotietojen toimittaminen 

Kun perhe ottaa vastaan lapsen palvelusetelin, perheelle lähetetään tuloselvityspyyntö VaSa-palvelusta. Jos perhe ei käytä VaSa-palvelua, huoltajan pitää toimittaa tuloselvityslomake ja tositteet paperisena. 

Ohjeet tuloselvityksen toimittamiseen

Perhe voi tuloselvityslomakkeella ilmoittaa suostuvansa enimmäismaksuun, jolloin kaupunki myöntää palvelusetelin pienimmällä arvolla ja perhe maksaa yksityiselle päiväkodille varhaiskasvatuksesta korkeimman maksun (295 euroa + mahdollinen 30 euroa). 

Päätös palvelusetelin arvosta 

Kun palvelusopimuksen liite ja tuloselvityslomake on toimitettu varhaiskasvatuspalveluihin, palvelusetelin arvosta lähetetään perheelle päätös. Yksityiselle päiväkodille toimitetaan ilmoitus palvelusetelin arvosta, jossa perheen tulotietoja ei mainita. Päiväkoti määrittelee lapsen asiakasmaksun palvelusetelin arvon perusteella. Perhe ja päiväkoti sopivat keskenään asiakasmaksusta ja sen maksamiseen liittyvistä asioista.  

Avainsanat

PäiväkoditAsiakasmaksut