Tulevaisuuden taitoja tilaratkaisuilla

nuoret opiskelevat uudessa oppimistilassa

Monissa organisaatioissa työskentelytilat ovat muuttuneet entistä monimuotoisemmiksi. Myös oppimistilojen vaatimukset ovat muuttuneet. Sekä opiskelijat että opettajat kaipaavat nykyään erilaisia työskentelytiloja oppimisen tukemiseksi.

Monitilatoimistot sisältävät erilaisia tiloja eri työtehtäviä varten: vetäytymistiloja etäneuvotteluille, kohtaamispaikkoja keskusteluille, huoneita intensiivistä tiimityöskentelyyn ja rauhallisia työpisteitä yksilötyöhön. Vantaan lukioiden Digiluokka – uudistuva oppimistila -hanke kehittää samalla periaatteella uusia oppimistiloja. Projektissa on uudistettu oppimistila tai kaksi jokaisessa Vantaan kuudessa päivälukiossa.

- Maailma monimuotoistuu, joten opetuksen ja oppimisympäristönkin pitää olla ajassa kiinni, toteaa Vaskivuoren lukion opettaja Matti Airaksinen.

Oman näköiset tilat

Opiskelijat ja opettajat ovat suunnitelleet lukioiden tilat yhteistyössä arkkitehtien kanssa. Palvelumuotoilua hyödyntämällä varmistettiin, että opiskelijoiden näkemykset tulivat esiin ja nyt jokainen tila onkin oman lukionsa ja opiskelijoidensa näköinen.

Hankkeen alussa Metropolia ammattikoulun opiskelijat kartoittivat, millaisia toiveita opiskelijoilla ja opettajilla oli ergonomisemmille oppimistiloille. Opiskelijat kaipasivat luokkatiloihin oleilua mahdollistavia ratkaisuja sekä kodikkuutta. Pehmeyttä tiloihin on pyritty tuomaan esimerkiksi väreillä ja materiaaleilla. Vaskivuoren lukion opettaja Marko Kalmarin mukaan koko opiskelu lukiossa on muutoksessa:
- Tapa opiskella on muuttunut. Digitaalisten laitteiden ergonomiset vaatimukset ovat erilaiset. Vanhat pöydät eivät palvele enää yhtä hyvin kuin ennen.

Hankkeen tavoitteena on tukea opiskelijoiden arkista hyvinvointia ja jaksamista kehittämällä luokkatiloihin ergonomisempia ratkaisuja. Projektin kuluessa on oivallettu, että osallistavassa projektissa ja aktivoivissa oppimisympäristöissä kehittyvät myös tulevaa jatko-opiskelua sekä työelämää tukevat taidot kuten oppimaan oppiminen, itsensä johtaminen ja tiimityöskentely.
- Työelämässä tilojen kehitys on ollut erittäin nopeaa ja se luo painetta myös oppimistilojen muutokseen”, toteaa Tikkurilan lukion Digiluokka-hankkeen vetäjä Jarmo Palola.

Kekseliäitä ratkaisuja

Innovatiivisten opiskelijoiden ja opettajien ansiosta luokista löytyy kekseliäitä ratkaisuja. Lumon lukion uudistuneessa oppimistilassa itsenäiseen työskentelyyn on esimerkiksi varattu katosta riippuva korituolikeinu. Martinlaakson lukiossa taas opiskelijat voivat työskentelyn lomassa venytellä jumppanurkassa.

Uudistuneissa digiluokissa ei istuta perinteisissä pulpeteissa. Tiloista löytyy erilaisia vaihtoehtoja ergonomisempaan työskentelyyn, aina seisomapöydistä satulatuoleihin. Massiivisista opettajanpöydistä on luovuttu ja oppimistila voi levittyä myös käytävän tai aulatilan puolelle.

Esimerkiksi Helsinge gymnasiumissa uudistunut oppimistila avartuu valoisan suurilla ikkunoilla varustetun aulatilan puolelle. Aulatila on myös yhdistettävissä luokkatilaan siirtämällä tilaa jakavaa ja ideointiin soveltuva siirtoseinää sivuun.

Sotungin lukiossa puolestaan uusi oppimistila on oppilaiden nettikahvion yhteydessä. Kahvion hälinä ei haittaa, sillä tilaan on tuotu äänieristävät verhot, joiden ansiosta opiskelijat voivat vetäytyä sivuun tekemään rauhallisempaa ryhmä- tai yksilötyöskentelyä. Uudistuneisiin tiloihin on tuotu kokolattiamattoja sekä tilaa jakavia verhoja ja kalusteita tukemaan akustiikkaa sekä erilaisia työskentelytapoja.

Viihtyisää digioppimista

Vaikka opetushallituksen rahoittama Digiluokka-hanke päättyy kesällä 2017, oppimistilojen kehittäminen lukioissa jatkuu.

- Kevään aikana keräämme käyttökokemuksia uudistetuista tiloista ja esittelemme tilamuutosprosessista Uudistuva oppimistila -mallin. Projektissa saatujen käyttökokemusten ja mallin avulla voimme suunnitella, miten lukioiden tiloja voidaan tulevaisuudessa kehittää laajemmin, sanoo Digiluokka-hankkeen projektisuunnittelija Laura Lindfors.

Vantaan lukiokoulutus on saanut opetushallituksen rahoituksen Digioppimisen Living Lab -hankkeeseen. Hankkeessa kehitetään uusia tapoja hyödyntää opetuksessa digitaalisen oppimisen ratkaisuja ja uusia oppimisympäristöjä. Onnistuneeseen digioppimiseen pyritään yhdistämällä käyttäjien kokemukset, tutkimus ja yritysyhteistyö.

Julkaistu: 20.3.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram

Twitter