Tapahtuman järjestäjä huolehtii tapahtumakokonaisuudesta ja vastaa siitä, että kaikki tarvittavat luvat, ilmoitukset ja muut järjestelyt on hoidettu hyvissä ajoin ennen tapahtuman alkamista.

Tikkurilafestivaali kesällä 2019.

Yleisötilaisuuden onnistuminen on lukuisten suurempien ja pienempien asioiden summa. Tälle sivulle on koottu linkkejä niiden tahojen verkkosivuille, joihin sinun on oltava yhteydessä tapahtumaa suunnitellessasi.

Tilaisuuden järjestäjä vastaa siitä, että tilaisuus on turvallinen, terveellinen, toimiva ja ympäristön huomioon ottava. Kun näistä asioista on huolehdittu, voi tilaisuuteen osallistuva yleisö keskittyä nauttimaan tilaisuuden ohjelmasta hyvillä mielin.

Tilaisuuden laatu ja laajuus määrittävät lopullisen lupa- ja ilmoitustarpeen. Asioiden valmisteluun ja käsittelyyn on syytä varata riittävästi aikaa.

Tapahtuma-alue

Lupa yksityisen alueen käyttöön on haettava alueen maanomistajalta. Yleisten katu- ja puistoalueiden käyttö tapahtumiin ja muuhun tavallisesta poikkeavaan toimintaan edellyttää kaupungin myöntämää lupaa.

Suurista tapahtumista on hyvä ilmoittaa alueen taksikeskuksiin sekä Helsingin seudun liikenteelle (HSL).

Yli 8000 osallistujan tapahtumista on ilmoitettava VR:lle: tapahtumat@vr.fi.

Avainsanat

TapahtumanjärjestäjätLuvatTapahtumat