Sosiaali- ja terveyslautakunnassa esillä alaikäisten oleskeluluvan saaneiden asumisen kilpailutus

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa 13.2.2017 esillä muun muassa:

Perheryhmäkodin ja tukiasumisen yksikön kilpailutus uudelleen lautakuntaan

Kaupunki on aikaisemmin suunnitellut alaikäisten oleskeluluvan saaneiden perheryhmäkodin ja tukiasumisen yksikön palvelujen kilpailuttamista ja hankkimista ostopalveluna. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti aikaisemmin (12.9.2016, § 16), että ko. palvelut kilpailutetaan. Nyt lautakunnalle viedään edistys siitä, että palveluja ei kuitenkaan kilpailutettaisi.

ELY-keskuksen näkemyksen mukaan kotoutumisen tukeminen on sujuvampaa ja kustannuksiltaan edullisempaa kunnan omana toimintana toteutettuna. Kunta sopii ELY:n kanssa palvelujen järjestämisestä. Kunnalle korvataan ilman huoltajaa olevan alaikäisen sijoittamisesta aiheutuvat kulut siihen saakka, kunnes nuori täyttää 21 vuotta.

Vammaisten henkilöiden perhehoito-ohje

Sosiaali- ja terveyslautakunnalle nyt valmisteltu ohje korvaa vuoden 1996 ohjeistuksen. Aikaisemmin perhehoitoa voitiin toteuttaa ainoastaan perhehoitajan yksityiskodissa. Lisäksi perhehoidon ohjeessa on otettu huomioon ympärivuorokautisen perhehoidon ohella tilapäisen perhehoidon järjestäminen.

Vuosina 2013–2016 Vantaa on ollut mukana valtiovarainministeriön kuntakokeiluhankkeessa kehittämässä perhehoitoa osana asumispalveluja. Perhehoidon on kokeilussa todettu olevan asiakaslähtöinen vaihtoehto ostopalveluna hankittavan tilapäishoidon rinnalla. Kokeilun aikana on toteutettu puolivuosittain tyytyväisyyskyselyjä sekä asiakkaille, työntekijöille että asiakkaiden perheille. Erityisen hyväksi tilapäishoidon vaihtoehdoksi perhehoito on koettu vammaisten lasten ja nuorten perheissä. Myös uuden perhehoidon ohjeen valmistelu on ollut osa kuntakokeiluhanketta.

Tutustu kokouksen asialistaan ja liitteisiin

Julkaistu: 9.2.2017 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Instagram

Twitter