Centret för robotik och programmering

Etiketter

UtbildningSmåbarnspedagogikElever

Centret för robotik och programmering (även kallat bara Robocentret) erbjuder verksamhet för verksamhetsområdet för Fostran och lärande i Vanda stad.

Verksamheten startade år 2018. Målet mer verksamheten är att öka kunnadet ooch förbättra färdigheterna inom robotik och programmering bland barn och ungdomar samt lärare och anna personal inom fostran och lärande. Robocentret arrangerar bl.a. fortbildningstillfällen för undervisningspersonal, verkstäder för skolgrupper samt andra typer av evenemang som fokuserar på digital framställning och färdigheter inom digital kompetens. Robocentret upprätthåller tillsammans med biblioteken även ett Robotek som daghem, skolor och läroinrättningar kan utnyttja genom att låna robotar och programmeringsutrustning till den egna enheten. Reservationerna görs via stadens Intranät. Robocentret erbjuder även pedagogiskt stöd och mentorskap för undervisningspersonal gällande robotik och progtrammering.
Syftet med centret för robotik och programmering är att fungera som en trendsetter och exempel för hur man kan använda sig av och utnyttja programmering och robotik i undervisningen!

Robocentrets samarbetsnätverk

Robocentret koordinerar det nationella samarbetsnätverket där olika kommuners aktörer samlas för att tillsammans fundera på undervisningen inom robotik och programmering. Inom nätverket är det möjligt att dela med sig av kunskap, färdigheter, idéer och fungerande lösningar gällande aktuella teman inom småbarnspedagogiken upp till andra stadiets utbildning eller planera gemenesamma samarbetsprojekt. Nätverkträffar arrangeras några gånger i året och under dem bekantar man sig närmare med kommunernas verksamhet runt robotik och programmering. Utöver detta arrangeras temamöten om aktuella teman.

 

Tag kontakt ifall du vill få mera information om nätverket eller om du är intresserad av att komma med!

Robocentrets läge

Besöksadressen är Näckrosvägen 4 men ingången är bakom biblioteket, Bokpasset (Kirjasola).

Läge på kartan

More information

Charlotte Elf-Grandin

Vantaan kaupunki
Asiantuntija/Sakkunnig
040 154 80 55 charlotte.elf-grandin@vantaa.fi

Antti Luoto

Vantaan kaupunki
Asiantuntija
040 480 5687 antti.luoto@vantaa.fi