Om en elev visar symtom i skolan

Etiketter

LokalerSäkerhetInvånare

Vanda stad strävar efter att förbättra inneluften i skolorna och förhåller sig alltid allvarligt till symtom som beror på inneluften. God inneluft i skolan är viktig för familjerna, anställda och hela Vanda stad.

Vi stöder tillsammans den som mår dåligt av inomhusluften.

Inom elevvården söker vi tillsammans lösningar på elevernas och de studerandes oro.

Inom elevvården söker vi tillsammans lösningar på elevernas och de studerandes oro. Vanda har också en skolhälsovårdare som är särskilt insatt i frågor som gäller inneluften och som det är bra att vända sig till om du som elev eller vårdnadshavare är orolig för inneluften.

Brister i inneluften?

Om du lägger märke till brister i skolans inneluft ska du genast informera rektorn eller väktaren. Mycket ofta kan problemet rättas till genom underhållsåtgärder. Om olägenheten fortsätter trots åtgärderna och man i fastigheten känner oro med tanke på inneluften börjar inneluftsexperterna utreda problemet närmare enligt en systematisk handlingsplan.

Skolans meddelanden om inneluften publiceras för vårdnadshavarna i Wilma. De läggs också ut sammanfattade på webbplatsen Skolans meddelanden on inneluften.

Symtom?

Misstänker du att en elevs symtom kan bero på skolans inneluft? Berätta om det utan dröjsmål för skolhälsovårdaren och skolans rektor. Då kan behandlingen av eleven och utredningen av skolans inneluft genast inledas. Ta kontakt per telefon, e-post eller via Wilma. Mer information om symptom och behandlingsväg på sidan Symtom och vårdprotokoll inom hälsovården.

Kontakta antingen din egen skolhälsovårdare eller skolhälsovårdaren som har hand om inneluftsfrågor (Katriina Baptista, katriina.baptista (at)vantaa.fi).

Skolhälsovårdarens och rektorns kontaktinformation finns på skolans webbplats.

Skolans egna åtgärder hjälper nästan alltid

Skol- och studerandehälsovården deltar i kartläggningen av situationen och planerar vid behov de praktiska arrangemangen i anslutning till enskilda elevers skolvardag. Den egna skolans arrangemang hjälper nästan alltid.

I Vanda byter några elever årligen skola på grund av inneluften i skolan och hittills har ingen varit tvungen att flyttas till inneluftspaviljongen som är det sista alternativet. Vanda har cirka 24 000 elever i den grundläggande utbildningen så här har vi alla lyckats tillsammans.

 

Mera information

Vanda stad tar inneluftsproblem på allvar

Videor på finska

Katso kouluterveydenhuollon video Jos sisäilmaoireilu huolettaa (2.00 min)

Text

 

Katso video Tuemme yhdessä sisäilmasta oireilevaa oppilasta (1.26 min)

Katso video Vantaan kaupungin sisäilmatutkimukset (2.10 min)

Sisäympäristöpaviljonki (1.54 min)

Keywords

InneluftSkolhälsovårdElevvård