Fiske

Etiketter

Motion och friluftslivInvånare

Vanda erbjuder fiskemöjligheter i Vanda å, Kervo å och i kommunensfriluftsområden i Sibbo, Kyrkslätt och Ingå.

Det finns flera fiskevatten i Vanda, till exempel kan du fiska i Dickursby i Vandaforsen. Du kan också fiska i Vanda någon annanstans vid Vanda å eller Kervo å och i de områden som ägs av staden Vanda i Ingå, Sibbo och Kyrkslätt.

Fiske

Fisketillstånd

Fisketillstånd för Vandaforsen och Dickursbyforsen berättigar till spinnfiske och flugfiske i fisketillståndsområdena Vandaforsen och Dickursbyforsen. Tillståndet berättigar innehavaren till spinnfiske även i andra vatten där fiske får bedrivas med Vanda stads fisketillstånd.

Det fiskekort som Vanda stad har utfärdat berättigar till dragfiske, spinnfiske och flugfiske i de vatten som ägs av Vanda stad, inklusive i Vanda å och Kervo å, med undantag av fisketillståndsområdena Vandaforsen och Dickursbyforsen. Fisketillståndet tillåter också dykfiske i det öppna vattenområdet i Vetokannas och i vattenområdet i Bjurs rekreationsområde söder om linjen Orrörarna-Gubbskägget-Ekornsholmen.

Vanda stad säljer två tillstånd för spinnfiske - ett fiskekort för Vandaforsen och Dickursbyforsen samt ett fiskekort för Vanda stad.

Köpa fisketillstånd och priser

Fiskekort till Vanda stad säljs i stadens simhallar, i stadens gemensamma serviceställen (Vanda-info) och i webbutiken.

Fiskekortet för Vandaforsen och Dickursbyforsen berättigar också till fiske i stadsägda vatten där fiske är möjligt.

Med fiskekortet för Vanda stad får man fiska i vatten som ägs av staden Vanda, i Vanda år och Kervo å, med undantag för fisketillståndsområdena Vandaforsen och Dickursbyforsen, samt i övriga vattenområden som staden äger i Bjurs, Vetokannas och Tallholmen.

Fiskevattenskartor och fiskeregler

Fiskereglerna och gränserna för tillståndsområdena i Vanda stads vatten finns på Vanda fiskevattenkarta.

Fisketävlingar

Licenser för att arrangera fisketävlingar och evenemang i vattenområden som kontrolleras av Vanda stad säljs på stadens kontor för motions- och idrottstjänster.

Fiskevård i Vanda

För att öka fångstsäkerheten kommer det i fisketillståndsområdena i Vandaforsen och Dickursbyforsen att utplanteras regbågslax i fångsstorlek varje vecka från och med mitten av maj.

More information

Markku Tiusanen

Stadskultur/Motions- och idrottstjänster
Fisketekniker
0400 871 312

Du kan fråga om fiskekort vid Vanda stads kontor för motions- och idrottstjänster.

Keywords

MotionUtomhusmotion