”Jag lär mig mer om Finland varje dag!”

Artikel

Etiketter

UtbildningInvånareBarnfamiljerInvandrare

Adebimbe och Leylo studerar finska i en grundskola i Vanda och planerar sina framtida yrken. Projektet föräldrarna med i skolan och arbetslivet hjälper invandrarföräldrar att lära sig finska, integreras och söka sin yrkesbana.

Adebimbe, Saara och Leylo sitter vid bordet.

På Kaivokselan koulus gård är det fart och fläng under rasten, men inomhus i eftermiddagsklubbens utrymmen är stämningen en helt annan: där håller Saara Al-Emara, som är i arbetsprövning, uppsikt över ett barn som sover i sin vagn, medan hon väntar på att mamman Adebimpe Oyemakinwa ska komma tillbaka från morgonens lektion.

Saara, Adebimpe och Leylo Osman är med i projektet föräldrarna med i skolan och arbetslivet. I projektet studerar invandrarföräldrar finska och matematik, olika delar av integrationsutbildningen och bekantar sig med den finländska skolvärlden och arbetslivet. Verksamheten ordnas fyra dagar i veckan och under tre dagar är man också med på lektionerna i grundskolan, som den här morgonen.

Projektet har varit i gång i Vanda sedan år 2017. Detta läsår deltar sex skolor på olika håll i Vanda och sammanlagt över 50 föräldrar. I Kaivokselan koulus grupp går 12 mammor.

-Gruppen är synnerligen aktiv, mångkulturell, ivrig på att distutera och engagerad. Det är helt underbart att handleda den här gruppen, säger projektläraren Heidi Naukkarinen på Careeria.

Under läsåret har man bekantat sig med den finska grammatiken, men också lärt känna det egna grannskapet, besökt olika kulturplatser och bekantat sig med de övriga deltagarna. Adebimpe minns särskilt besöket vid Finlands Röda Kors.

-Det bästa på kursen är det finska språket, det är det viktigaste. Jag var tidigare hemma och kunde inte språket, men nu kan jag skriva, säger Leylo.

Projektet genomförs i samarbete med grundläggande utbildningen i Vanda, yrkesinstitutet Careeria och kompetenscentret Vantaan osaamiskeskus. Careerias lärare svarar för undervisningen och handledningen av föräldrarna medan den grundläggande utbildningen erbjuder ramar för undervisningen och möjligheter att bekanta sig med skolans vardag. Kompetenscentret Vantaan osaamiskeskus erbjuder igen föräldrarna stöd och handledning vid övergången till arbetslivet, till exempel yrkesvägledning.

I Kaivokselan koulus grupp har föräldrarna, liksom även i andra grupper, med sig barn under skolåldern. För dem har det anställts personer i arbetsprövning som sköter barnen medan föräldrarna är på lektion. På det sättet ser man till att också föräldrar till småbarn kan komma med. I Kaivokselan koulus grupp är det två personer i arbetsprövning som ansvarar för detta, av vilka Saara Al-Emara är den ena.

-Jag tycker om barn. Jag har sökt in för att studera till skolgångshandledare. I morgon ska jag på intervju, berättar Saara ivrigt.

Efter sportlovet ändras föräldrarnas läsordning en aning: en del fortsätter i en tre månader lång arbetsprövning inom branscher som de är intresserade av. Resten av gruppen fortsätter med studier i finska tillsammans med projektlärarna. Kompetenscentret Vantaan osaamiskeskus erbjuder också tjänster för de föräldrar som fortfarande funderar över sina karriärval.

-Jag vill studera till sjukskötare vid en yrkeshögskola. Jag tycker om människor, säger Adebimpe.

Leylo vill också studera mer: hon tänker gå den grundläggande utbildningen för vuxna och därefter studera till städare.

Projektet som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet upphör i maj 2023, men arbete pågår redan för att kunna etablera den belönade modellen i Vanda. Vanda har som Finlands mest mångkulturella stad en utmärkt möjlighet att vara en föregångare i integrationsarbetet.

-Det är fantastiskt att den kulturella mångfalden syns alltmer i grundskolorna. En språkligt och kulturellt ansvarsfull pedagogik är en del av vardagen, säger en glad Heidi Naukkarinen.

I höst börjar igen ett nytt läsår med nya föräldrar. Adebimpe, Leylo och Saara vill uppmuntra andra föräldrar att komma med i verksamheten.

-Kursen är verkligen bra och är till hjälp. Jag rekommenderar er att delta, säger Adebimpe.

Saara tillägger:

-Skolorna och daghemmen i Finland är bra. Var inte rädd.

Keywords

IntegrationStudierSysselsättningInvandring