Det nya stadsfullmäktige inledde sin period

Meddelande

Vanda stads nya fullmäktigeledamöter inledde sitt arbete vid fullmäktigeperiodens första sammanträde som hölls den 23 augusti.

Vanda stadsfullmäktige har 67 ledamöter, av vilka 31 är nykomlingar. Fullmäktigeplatserna fördelas enligt följande: Samlingspartiet 18 fullmäktigeplatser, SDP 16 platser, Sannfinländarna 12 platser, De gröna 9 platser, Vänsterförbundet 4 platser, Centern 2 platser, Kristdemokraterna 2 platser, Rörelse Nu 2 platser och SFP 2 platser.

Antti Lindtman (SDP) valdes till ordförande, till första vice ordförande valdes Lauri Kaira (Saml.) och till andra vice ordförande Erika Veltheim (Sannf.).

Sari Multala (Saml.) valdes till stadsstyrelsens ordförande, till första vice ordförande valdes Säde Tahvanainen (SDP) och till andra vice ordförande Mika Niikko (Sannf.). De övriga ledamöterna i stadsstyrelsen är Maarit Raja-Aho (Saml.), Mika Kasonen (Saml.), Sakari Rokkanen (Saml.), Ulla Kaukola (SDP), Faysal Abdi (SDP), Visa Tammi (Sannf.), Kai-Ari Lundell (Sannf.), Tuukka Saimen (Sannf.), Vaula Norrena (De gröna), Hanna Valtanen (De gröna), Pirjo Luokkala (Centern) och Ville Karinen (Vänsterf.).

De nya nämnderna

Stadens nämnder förnyades enligt följande:

  •  Undervisningsnämnden heter i fortsättningen nämnden för fostran och lärande och har en svenskspråkig sektion och en sektion för individärenden.
  •  Fritidsnämnden blir stadskulturnämnden.
  •  Stadsplanerings-, miljö- och tekniska nämnden och bygglovssektionen i anslutning till stadsmiljöns verksamhetsområde upphör med sin verksamhet och ersätts av stadsmiljönämnden och stadsrumsnämnden.

Namnet på social- och hälsovårdsnämnden och dess sektion för individärenden ändras inte.