Kvinnodominerat fullmäktige i välfärdsområdet

Meddelande

Vandas och Kervos välfärdsområdesfullmäktige har valts i välfärdsområdesvalet 23.1.2022. Det preliminära resultatet visar att 68,1 procent av de nya ledamöterna är kvinnor och 31,9 procent män.

Äänestäjä vaalikuoren kanssa äänestyskopin edessä

Partifördelningen följer samma linje i hela landet. Det största partiet i välfärdsområdesfullmäktige är Samlingspartiet med ett understöd på 26,9 procent. Samlingspartiet får 19 fullmäktigeplatser.

Det näst största partiet är SDP med ett understöd på 23,3 procent och 17 platser. Tredje mest röster i Vandas och Kervos välfärdsområde samlade Gröna förbundet: understödet var 12,9 procent och antalet fullmäktigeplatser 9.

De övriga partierna i välfärdsområdesfullmäktige är Sannfinländarna 8 platser; Vänsterförbundet 6 platser; Centern i Finland 3 platser; Rörelse Nu 2 platser; Kristdemokraterna i Finland (KD) 2 platser; Svenska folkpartiet i Finland (SFP) 2 platser och Valta kuuluu kansalle (VKK) 1 plats.

Ledamöternas medelålder är 49 år. Åldersfördelningen är följande:

 • under 25 år: 2
 •  25–34 år: 9
 • 35–49 år: 28
 • 50–64 år 22
 • över 65 år: 8

Områdesmässigt fördelar sig fullmäktigeplatserna så att 60 av de 69 ledamöter som valdes in kommer från Vanda och 9 från Kervo.

Nuvarande fullmäktigeledamöter i majoritet

Den överlägset största delen av de nya ledamöterna i områdesfullmäktige, 48 ledamöter, är redan ledamöter i stadsfullmäktige. Fem av de invalda ledamöterna i områdesfullmäktige är både riksladsledamöter och ledamöter i stadsfullmäktige. Sexton av ledamöterna i områdesfullmäktige har inte tidigare haft några förtroendeuppdrag.

Yrkesbakgrunden bland ledamöterna i områdesfullmäktige uppvisar en stor variation. När man studerar de yrkes- och examensbeteckningar som ledamöterna har uppgett, framgår det att 40 ledamöter arbetar, studerar eller i övrigt har skaffat sakkunskap inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Övriga branscher är mindre representerade. Välfärdsområdesfullmäktige kommer ändå att ha ett mångsidigt yrkeskunnande: juridik, förvaltning, handelsbranschen, företagsamhet, och socialt arbete finns representerade som yrkesbakgrund. Statskyrkan, polisinrättningen och mediebranschen finns också representerade.

Vandas och Kervos välfärdsområde hade det lägsta valdeltagandet i hela landet. Valdeltagandet var efter förhandsröstningen det enda i hela Finland som låg under tjugo procent (19,5%). Under den egentliga valdagen röstade 19,7 procent av alla röstberättigade i välfärdsområdet.

Valdeltagandet i hela Vandas och Kervos välfärdsområde var 39,2 %, medan det var 47,5 % i hela landet. I Vanda röstade 38 procent av de röstberättigade och i Kervo 46,8 procent.

Ledamöterna i områdesfullmäktige enligt parti

Samlingspartiet

 • Ahava Marja, Vanda
 • Aura Anssi, Vanda
 • Ek Satu, Vanda
 • Enjala Terhi, Kervo
 • Hakala Heli, Vanda
 • Kaiju Susanna, Vanda
 • Kaira Lauri, Vanda
 • Kanerva Sami, Vanda
 • Kasonen Mika, Vanda
 • Kivimäki Otso, Vanda
 • Lehmuskallio Paula, Vanda
 • Linros Jüri, Kervo
 • Multala Sari, Vanda
 • Orpana Anitta, Vanda
 • Pylsy Anniina, Vanda
 • Pyykkölä Markku, Kervo
 • Raja-Aho Maarit, Vanda
 • Rokkanen Sakari, Vanda
 • Suomela Marja, Kervo

Finlands socialdemokratiska parti

 • Eklund Tarja, Vanda
 • Eriksson Soile, Vanda
 • Haapalainen Tuija, Vanda
 • Karjalainen Anne, Kervo
 • Kaukola Ulla, Vanda
 • Kiljunen Kimmo, Vanda
 • Kopra Ulla-Maija, Vanda
 • Kähärä Sirkka-Liisa, Vanda
 • Letto Pirkko, Vanda
 • Lindtman Jouko, Vanda
 • Sainio Jari, Vanda
 • Sodhi Ranbir, Vanda
 • Stirkkinen Matilda, Vanda
 • Särkelä Riitta, Vanda
 • Tahvanainen Säde, Vanda
 • Tamminen Ida, Vanda
 • Viinikainen Sari, Vanda

Gröna förbundet

 • Friman Reija, Vanda
 • Gilbert Olga, Vanda
 • Kaimio Tuire, Vanda
 • Kauppinen Siru, Vanda
 • Norrena Vaula, Vanda
 • Rämö Eve, Vanda
 • Seppänen Tia, Vanda
 • Tawasoli Eva, Vanda
 • Tulikorpi Laura, Kervo

Sannfinländarna

 • Aidanjuuri-Niemi Tanja, Vanda
 • Hartikainen Janne, Vanda
 • Karhu Suvi, Vanda
 • Lundell Kai-Ari, Vanda
 • Niikko Mika, Vanda
 • Purojärvi Teemu, Vanda
 • Saimen Tuukka, Vanda
 • Veltheim Erika, Vanda

Vänsterförbundet

 • Bibani Gashaw Kaisa, Vanda
 • Demiri Funda, Vanda
 • Eerola Antero, Vanda
 • Lohikoski Pia, Kervo
 • Saramo Jussi, Vanda
 • Sillanpää Minttu, Vanda

Centern i Finland

 • Kallioinen Inna, Kervo
 • Laaninen Timo, Kervo
 • Luokkala Pirjo, Vanda

Svenska folkpartiet i Finland (SFP)

 • Holmberg-Soto Hanna, Vanda
 • Karlsson Patrik, Vanda

Kristdemokraterna i Finland (KD)

 • Jääskeläinen Jouko, Vanda
 • Tuomela Tiina, Vanda

Rörelse Nu

 • Nummela Nina, Vanda
 • Vacker Marjo, Vanda

Valta kuuluu kansalle

 • Keskimäki Tiina, Vanda

Fler resultat

Keywords

AdministreringValBli involveradDelaktighet