Vanda förbereder sig på effekterna av kriget i Ukraina och stöder Ukraina på olika sätt

Meddelande

Vanda stad fördömer starkt det krig som Ryssland startat i Ukraina. Rysslands anfall mot Ukraina håller på att orsaka en humanitär kris i landet. Vanda är med och stöder både nära och på avstånd. Hotet riktas inte mot Finland eller Vanda, och läget är under kontroll i Vanda.

Upplyst i färgerna på den ukrainska flaggan i Vernissa, Vanda.

– Situationen är fruktansvärd och tragisk. Vanda har på grund av situationen inlett effektiverade beredskapsåtgärder och ett flertal andra åtgärder. Vi förbereder oss på att ge social- och krishjälp till dem som behöver det samt att ta emot stora mängder flyktingar. Vi har erfarenhet och kunnande inom dessa delområden från tidigare år, berättar stadsdirektör Ritva Viljanen. 

Stadens beredskapsverksamhet är på en god nivå. Stadens ledningsgrupp för störningssituationer i Vanda följer läget i Ukraina. Gruppen beslutar om stadens beredskap och åtgärder. Stadens beredskapsplaner har uppdaterats.

Vandas invandrarservice har inte ännu kontaktats angående läget i Ukraina. Man är ändå förberedd på att det kommer invandrare. Kapaciteten för mottagningssystemet för invandrare i Vanda har höjts med cirka 150 platser till 500 platser, och antalet nödinkvarteringsplatser kartläggs. 

Vanda stads social- och krisjour ger akut krishjälp varje dag dygnet runt. Klienten själv, en närstående, en vän eller en myndighet kan vända sig till enheten för hjälp. Tjänsterna är avgiftsfria. Tills vidare har kommuninvånarna inte tagit kontakt med jouren. 

Vandas social- och krisjour har fått i uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet att sammanställa en lägesbild av det nationella behovet av psykosocialt stöd, samarbetet mellan erva-områdenas centralkommuner och social- och krisjourerna, samarbetet med organisationsaktörer såsom FRK samt justeringen och uppdateringen av beredskapsplanen för psykosocialt stöd.

– Vi hjälper Ukraina också finansiellt; stadsfullmäktige beslutade genast på måndagen den 28 februari om ett bistånd på 150 000 euro till Ukraina och dess medborgare. Biståndet ges antingen i form av pengar eller förnödenheter i samarbete med finska staten, en hjälporganisation eller någon annan pålitlig samarbetspartner, säger Viljanen. 

Ett flygförbud för rysk flygtrafik har införts fram till den 28 maj 2022, vilket i hög grad påverkar Helsingfors-Vanda flygplats och flygplatsaktörerna. Det utreds närmare hur situationen påverkar Vanda.  

– Ukraina finns i våra hjärtan, och den här veckan är både stadshuset, kulturhusen Fernissan och Martinus i Vanda upplysta i Ukrainas färger.

Stadsdirektör Ritva Viljanen informerade mer om saken på informationsmötet torsdagen den 3 mars 2022 kl. 11.45. Mötet kan ses på vantaakanava.fi