Vandas innovationstävling som är öppen för alla söker urbana innovationer av varierande storlek

Meddelande

Vandas innovationstävling som öppnar i mitten av april är öppen för alla. Bland de bästa idéerna utdelas sammanlagt 300 000 euro. I tävlingen söker man lösningar för vardagsservice, blomstrande stadscentrum och bekämpning av klimatförändringen.

 En färgglad datorbild för Vanda Innovationstävling.

Vanda stad inbjuder alla invånare, företag, läroanstalter, föreningar, organisationer och stadens anställda att delta i utvecklingen av staden.

– Tävlingens namn ”Urbana innovationer av varierande storlek” antyder att vi söker både större och mindre idéer för att bygga upp ett ännu bättre Vanda. Vi hoppas att många olika aktörer deltar i tävlingen, säger stadsdirektör Ritva Viljanen. 

Totalt 300 000 euro kan delas ut till de prisbelönta förslagen. Den som fått finansiering ska förverkliga sin tävlingsidé i Vanda under åren 2022 eller 2023.

Tävlingsteman är god vardagsservice, blomstrande stadscentrum och bekämpning av klimatförändringen. 

– Alla dessa frågor är viktiga med tanke på framtiden. Hur stärker vi samhällsgemenskapen och förebygger ojämlikhet och diskriminering? Kan vi öka den urbana matproduktionen? Hur kan vi främja den cirkulära ekonomin? 

En expertjury bedömer ansökningarna och väljer ut finalisterna. Juryn består av representanter från högskolor och staden. 

Staden beslutade ordna en innovationstävling med prissumman som anknyter till det erkännande Vanda fick i november.  Europeiska innovationsrådet utsåg Vanda till Europas stigande innovationsstad. Erkännandet gavs i november vid prisutdelningen för tävlingen iCapital Awards i Bryssel. 

Innovationstävlingen kulminerar i Innovationsfestivalen som ordnas den 24 till 28 oktober och där de utvalda förslagen offentliggörs. På festivalen presenteras Vandainnovationerna för en internationell publik. 

Innovationstävlingen öppnar den 14 april, och förslag tas emot fram till den 15 augusti. Närmare information finns på stadens webbsidor på adressen vantaa.fi/innovationstavling