54 nya studerande antagna till Helsinge gymnasium

Nyhet

Resultaten för vårens gemensamma ansökan är publicerade. Sammanlagt 2303 sökande fick en studieplats i Vandas gymnasier och yrkesinstitutet Varia.

Sammanlagt 1341 unga fick en studieplats i Vandas finsk -och svenskspråkiga gymnasier. 

Lägsta ankomstmedeltalet för de finskspråkiga gymnasiernas allmänna linjer var 7,08, vilket är samma medeltal som förra året. Av de antagna var 53 % flickor och 47% pojkar.

Helsinge gymnasium har antagit 54 studerande och lägsta godkända ankomstmedeltalet var 7,25. Alla studieplatser fylldes och 30 studerande är på reservplats.