Alla Vandas fjärde- och femteklassare firade självständighet!

Nyhet

Etiketter

UtbildningInvånareBarnfamiljerUngaElever

Stadsdirektör Ritva Viljanen bjöd alla Vandas fjärde- och femteklassare att fira Finlands självständighet på Energia Areena. Festerna ordnades 1-2.12.2022.

Nelosluokkalaisia tanssimassa vuoden 2022 itsenäisyysjuhlassa.

Under två dagar ordnades fyra festmottagningar med samma innehåll. På varje fest deltog ungefär 1400 elever.

Eleverna köade tålmodigt för att skaka hand med stadens högsta ledning. Under väntetiden uppträdde dansare från Vanda dansinstitut på parkettplatsen. Stadsdirektör Ritva Viljanen, biträdande stadsdirektör Katri Kalske, direktör för den finskspråkiga grundläggande utbildningen Ilkka Kalo och direktör för den svenskspråkiga servicen Anders Vikström hälsade eleverna. Den här gången hälsade man inte genom handskakning utan genom att föra den högra armen på hjärtat och hälsa trevlig självständighetsdag. Efter hälsningen fick eleverna njuta av serveringen. Den egentliga festen började med att alla sjöng Fågel-sången som Vaskivuoren lukios Big band ackompanjerade.

Stadsdirektören bjöd grundskolans elever nu för fjärde gången att fira självständighetsdagen. Föregående gång var år 2019, så festen var betydelsefull av många orsaker. Stadsdirektör Ritva Viljanen betonade vikten av att få fira tillsammans. Även eleverna höll ett festtal. Efter talen ljöd Vårt Land i Energia Areena.

Eleverna hade deltagit aktivt i festens arrangemang. Det syntes bl.a. i bilderna som projicerades på filmduken men också i dansen som många sett fram emot och övat för. På Arenan dansade man vals och modern dans och även shuffle-dans hade tagits med som en dansgren! Dansarna i Vanda dansinstitut visade rörelserna på scen och Vaskivuori Big Band ackompanjerade.

Festens höjdpunkt var överraskningsartisterna. På torsdagens fest den 1.12 uppträdde Viivi och på fredagens fest den 2.12 Cyan Kicks. Matti Airaksinen var konferencier på alla festerna.

 

Keywords

Grundskolor