Den första svenskspråkiga elevrådsträffen ordnades igår

Nyhet

Igår träffades Vandas svenskspråkiga lågstadie- och högstadieskolors elevråd för första gången. Mötet hölls i Vanda stadshus och började med en gemensam diskussion i fullmäktigesalen varifrån eleverna övergick till gruppdiskussioner i skilda rum. Den första gemensamma elevrådsträffen lockade 50 deltagare.

Elevråden samlades i fullmäktigesalen

På agendan var att lära känna varandra, att höra om de andra elevrådens verksamhet och att diskutera om elevrådsverksamheten tillsammans. Till uppgift fick alla deltagare att fundera hur elevrådens verksamhet kan utvecklas så att verksamheten når ut till alla.

Stella från Kyrkoby skola som går på trean berättade att deras elevrådsstyrelse har tagit fram en tävling för att minska på matsvinnet. Venla från sexan berättar att alla skrev på en lista om man lämnat mat på tallriken eller ätit den tom. Den klass som fått mest tomma tallrikar fick som första pris en fritimme. Det andra priset var 45 minuter fritimme och tredje priset en halvtimme fritid. De klasser som fått fritimme fick tillsammans i klassen bestämma vad de skulle göra med sin fritimme t.ex. leka kurragömma, använda telefonen eller andra lekar.

Erica från femman i Kyrkoby skola berättar om en annan tävling som elevrådsstyrelsen hittat på där den klass som läst mest sidor i en bok fått pris. Alla elever skulle läsa minst 20 minuter per dag och sedan räknade klasserna ihop sidorna.

På frågan om vad eleverna gör om de ser någon ensam, så berättar Veronica att de i Västersundom skola har en målad bänk där den som känner sig ensam kan sitta. Då signalarer man till de andra att komma som sällskap. Bänken har varit omtyckt.

Helsinge skolas elevråd

Helsinge skolas elevråd funderar hur man kunde locka fler med i verksamheten

Andra bra idéer som kom fram i diskussionerna var Helsinge skolas lugna rum där man kan lugna ner sig om man exempelvis är stressad inför ett prov. Man kan diskutera om stressen med lärarna och kompisarna.

I gruppdiskussionen tog Helsinge skolas representanter fram olika idéer för att locka mer elever till elevrådsverksamheten. Mandy föreslog temadagar och berättade att de förra året haft en pyjamasdag där skoldagen annars var normal men alla hade pyjamasar på. En annan dag fick man inte använda ryggsäck utan skulle hitta på något annat roligt sätt att transportera böckerna till skolan. De lockar också elever med olika priser. Ett exempel var Halloweenmaskeraden. Också olika idrottsaktiviteter, som futsalturneringer kunde fungera, funderade Mandy och Ellen.

 

Keywords

Grundskolor