Flera bibliotek i Vanda är öppna också på söndagar i januari–maj

Nyhet

Etiketter

Bibliotek

Biblioteken har ingen kundservice på söndagar, så man får sköta sina ärenden självständigt.

Asiakas kirjastossa.

Under våren 2023 är Kivistö, Myrbacka och Dickursby bibliotek öppna på söndagar kl. 9–16 och Björkby bibliotek kl. 10–17. Dessutom är biblioteken i Västerkulla och Point öppna på söndagar kl. 7–15.  

I biblioteken i Kivistö, Västerkulla och Point kommer man endast in med bibliotekskort och pinkod på söndagar.  

På söndagar har biblioteken ingen kundservice, men man kan låna och återlämna material samt hämta reserverat material. De rum som kan bokas är inte i användning på söndagar.

Bibliotekens öppettider hittar du på bibliotekens egna sidor i Helmet.fi.

Keywords

ÖppethållningMeröppna bibliotek