Helsingfors, Esbo och Vanda främjar konkurrenskraften och innovationsverksamheten tillsammans

Nyhet

Etiketter

HälsaMiljö och naturInvånare

Städerna Helsingfors, Esbo och Vanda fortsätter sitt långsiktiga samarbete för att främja konkurrenskraften och innovationsverksamheten i huvudstadsregionen.

nuori henkilö kirjoittaa läpinäkyvälle lasitaululle.

Viktiga gemensamma teman som förstärks genom städernas samarbete är

  •  intelligenta och hållbara stadslösningar
  •  välfärd och hälsoteknologi
  •  nya inlärningsmiljöer och digitala kompetenslösningar.

Huvudstadsregionen har omfattande forsknings- och företagsverksamhet i anslutning till välfärd och hälsoteknologi. Ett utbildningssystem av hög kvalitet och digital kompetens skapar å sin sida en stark grund för utvecklingen av utbildningsteknologin på skolor, läroanstalter och inom småbarnspedagogiken. Städernas mål i anslutning till koldioxidsnålhet och energieffektivitet stödjer i sin tur utvecklingen av nya lösningar för till exempel mobilitet, byggande och användningen av fastigheter.

När det gäller dessa teman har huvudstadsregionens städer tydliga behov, forsknings- och läroanstalter besitter väldigt mycket kunskap och företag har lösningar under utveckling.

Huvudstadsregionen går i täten för det nationella innovationsarbetet

Syftet med städernas samarbete är att förstärka områdets konkurrenskraft och verksamhet genom utvecklings- och försöksmiljöer för nya innovationer. Målet är att skapa nytt kunnande, ny affärsverksamhet och arbetsplatser och att utveckla huvudstadsregionen till ett kompetenskluster som stödjer företagens tillväxt och är intressant också ur ett internationellt perspektiv. Man delar med sig av lärdomarna från samarbetet till andra städer och kommuner både i Finland och internationellt.

Städerna spelar en nyckelroll i utvecklingen av utvecklings- och försöksmiljöer. Städernas service och kunder bjuds in i stor utsträckning för att delta i innovationsverksamheten. De nya lösningarna tillgodoser kundernas behov och möter den hållbara stadsutvecklingens utmaningar, utnyttjar och genererar forskningsdata och stödjer företagens produktutveckling. Framgångsrika företag skapar nya jobb.

Ekosystemavtalet för åren 2021–2027 befäster samarbetet

Samarbetet mellan städerna Helsingfors, Esbo och Vanda befästs av det ekosystemavtal som ingåtts med staten för åren 2021–2027. Ekosystemavtalen är en del av regeringens åtgärder för en strategisk riktning av forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringen för att göra Finland till världens mest effektiva försöks- och innovationsmiljö före år 2030. Avtalens syfte är att förstärka globalt konkurrenskraftiga innovationsekosystem.

Genom samarbetet förstärks uppbyggandet av attraktiva kompetenskluster och innovationsmiljöer samt finländska aktörers kopplingar till internationella forsknings-, utvecklings- och innovationsnätverk och värdekedjor. Centrala metoder är innovationsplattformar och försöksmiljöer för företag, forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringsprojekt som genomförs tillsammans med företag och högskolor, innovativa offentliga upphandlingar, utnyttjande av forskningsresultat, nya ekosystem för affärsverksamhet, främjande av företagande som utgår från innovationer och förstärkande av kunnandet med hjälp av internationell kompetens.

Verkställandet av avtalet mellan huvudstadsregionernas städer och staten finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, arbets- och näringsministeriet, städerna Helsingfors, Esbo och Vanda, övriga projektinstanser och Nylands förbund.