Hitta huvudstadsregionens tjänster för cirkulär ekonomi och delningsekonomi från samma karta

Nyhet

Etiketter

Kartor och geodata

På huvudstadsregionens Servicekarta finns en helhet som heter Cirkulär ekonomi där du hittar bland annat hyres- och reparationstjänster, lokaler för delad användning och second hand-butiker på ditt område. Servicehelheten har nu utöver Helsingfors utökats också till Vanda, Esbo och Grankulla. I servicehelheten har samlats över 370 tjänster för cirkulär ekonomi och delningsekonomi som finns i huvudstadsregionen. 

Kiertotalouden palvelut kuvituskuva

huvudstadsregionens Servicekarta, hittar du offentliga samt privata tjänster. På kartan har tillagts en ny egenskap, en egen helhet för tjänster för cirkulär ekonomi och delningsekonomi. Servicekartans tjänster för cirkulär ekonomi omfattar loppmarknader, butiker som säljer produkter som tillverkats av återvunna material, lånetjänster för bibliotekens föremål och apparater, försäljningsställen för svinnmat, hyres- och reparationstjänster, lokaler samt fordon för delad användning.

Målet med servicekartans nya funktion är att göra det lättare att hitta tjänster och främja den cirkulära ekonomin i invånarnas vardag. Tjänsterna för cirkulär ekonomi omfattar både tjänster som företag erbjuder och stadens egna tjänster.

Cirkulär ekonomi och delningsekonomi förnyar vårt sätt att konsumera 

Grundidén bakom cirkulär ekonomi är effektiv användning av resurser. Naturtillgångar används sparsamt, produkter och material hålls i cirkulation så länge som möjligt och man strävar efter att minimera svinn och avfall från produktion och konsumtion. Inom delningsekonomi baserar sig konsumtionen inte på ägande, utan på delning. Grundtanken med delningsekonomi är effektivare användning av varor, lokaler och tjänster genom att gå från ägarskap till nyttjanderätt, hyrning, utlåning och gemensam användning. 

Så hittar du huvudstadsregionens tjänster för cirkulär ekonomi och delningsekonomi på Servicekartan

För att se tjänsterna för cirkulär ekonomi och delningsekonomi på Servicekartan kan du skriva ”cirkulär ekonomi” i sökfältet på Servicekartans framsida eller alternativt söka den tjänst du behöver i servicekatalogen. Du kommer till servicekatalogen för cirkulär ekonomi genom att klicka på ”Läs mera om tjänsterna i servicekatalogen” på framsidan. Öppna fliken Boende och stadsmiljö i servicekatalogen och välj Cirkulär ekonomi av de alternativ som öppnas. Du kan också granska servicekatalogen för cirkulär ekonomi enligt service genom att öppna katalogen. Då kan du välja en eller flera av de följande tjänsterna för cirkulär ekonomi: svinnprodukter, återvinning, bibliotekens föremål och apparater, tjänsterna för service och underhåll, begagnade saker och återvinningsprodukter, låne- och hyrestjänster, andra cirkulära tjänster, fordon för delad användning samt utrymmen för delad användning.