Invånarkväll på svenska om kollektivtrafiken i Vanda 11.4 kl. 17-18.30

Nyhet

Etiketter

TrafikInvånareFöreningarStuderande

Påverkarorganet svenska kommittén beslöt på sitt sammanträde 8.3.2023 att ordna en invånarkväll i Myrbackas invånarlokal 11.4 kl. 17-18.30 om kollektivtrafiken i Vanda. Vi diskuterar aktuellt om Vandaspåran med stadsingenjör Henry Westlin och om kollektivtrafiken i Vanda med Johanna Wallin och Janne Lohilahti från Helsingforsregionens trafik (HRT). Du behöver inte anmäla dig, men en föranmälan är önskad senast 10.3 till Nicole Mattsson fornamn.efternamn@vantaa.fi för kaffeserveringen.

Invånarkväll på svenska om kollektivtrafiken i Vanda 11.4

Invånarkväll på svenska om kollektivtrafiken i Vanda 11.4

PROGRAM

Programmet består av ett anförande av Johanna Wallin och Janne Lohilahti från Helsingforsregionens trafik (HRT) samt en presentation av stadsingenjör Henry Westlin om spårvägsprojektet Vandaspåran.

Vi diskuterar sedan innehållet i anförandena samt går igenom inkomna utlåtanden av elevrådsstyrelserna i den grundläggande utbildningen inom den svenskspråkiga servicen och elevkårsstyrelsen i andra stadiets utbildning inom den svenskspråkiga servicen samt ungdomsfullmäktige om hur kollektivtrafiken fungerar för barnen och ungdomarna i Vanda. Vi får också ta del av hur de svenskspråkiga föreningarna upplever att kollektivtrafiken stödjer deras verksamhet.

Kl. 17.00 Välkommen och introduktion till kvällens tema
Kl. 17.05 Aktuellt om Vandaspåran - stadsingenjör Henry Westlin. Diskussion
Kl. 17.35 Kollektivtrafiken i Vanda - Johanna Wallin och Janne Lohilahti från Helsingforsregionens trafik (HRT)
Kl. 18.05 Presentation av utlåtanden
Kl. 18.15 Diskussion
Kl. 18.30 Kvällen avslutas

Förhandsfrågor skickas in senast 4.4 via detta formulär.

Adressen till invånarlokalen i Myrbacka är Påltorget 3, 01600 Vanda. Invånarlokalen finns på första våningen mitt emot biblioteket. Gå in genom huvudingången till Myrbackahuset och sedan till invånarlokalens ingång. Kaffe med tilltugg serveras. Välkommen med!

Keywords

Evenemang