Medborgarbudgeten i Havukoski, Västerkulla och Mikkola börjar med en idéjakt 21.4

Nyhet
neljä nuorta ihmistä urheilukentällä aurinkoisena päivänä.

I Havukoski, Västerkulla och Mikkola inleds under våren en process med en medborgarbudget, också kallad deltagande budgetering, där invånarna får vara med och besluta om utvecklingen av sitt bostadsområde. Invånarna kan komma med egna idéer, och de idéer som går vidare och kommer att förverkligas väljs ut bland invånarna genom omröstning. Det har reserverats 50 000 € för varje område.

Idéerna ska syfta till att öka trivseln i områden som staden förvaltar det vill säga parker, gator, idrottsplatser samt skolornas och daghemmens gårdar. Idén kan bestå av en smärre förändring i miljön eller en verksamhet eller aktivitet. Medborgarbudgetprojekten i områdena heter Vårt Havukoski, Vårt Västerkulla och Vårt Mikkola. Pengarna kan till exempel användas till nya bänkar, idrottsredskap, cykelställningar eller även till att ordna en byafest.

”Nu uppmuntrar vi alla att fundera på vad som kunde öka trivseln längs de egna dagliga rutterna, både i fråga om områdets yttre och själva stämningen”, säger delaktighetskoordinator Laura Lettenmeier.

Medborgarbudgetens första fas är en idéjakt 21.4.–16.5. Vem som helst kan komma med idéer, oavsett om man bor i området eller inte. Idéer kan lämnas in på webbplatsen osallistu.vantaa.fi eller genom att ringa numret 09 839 50160 och berätta om sin idé i ett röstmeddelande. Idéerna kan också lämnas in i pappersform i idépostlådor som finns i Västerkulla i närheten av köpcentret och vid den öppna platsen invid biblioteket, i Mikkola på Venusvägen i närheten av köpcentret och i Havukoski framför invånarlokalen Kafnetti och i närheten av Alepa.

Efter idéjakten bekantar sig stadens beslutsfattare med idéerna och tillsammans med invånarna utarbetas planer som går vidare till omröstning. Under denna fas ordnas olika workshoppar, och vem som helst som är intresserad av den fortsatta bearbetningen av idéerna kan delta i workshopparna.

För att kunna bearbeta idén till en plan ska kostnaderna vara tillräckligt förmånliga och idén ska i övrigt också uppfylla villkoren. Genomförandet av en enskild plan får kosta max. 35 000 euro, eftersom man vill undvika att hela summan på 50 000 endast går till ett förslag.

Efter utvecklingsfasen får invånarna rösta om planerna 22.9–17.10. Planerna som vunnit omröstningen förverkligas år 2022.

Mer information om medborgarbudgeten finns på webbplatsen osallistuvavantaa.fi.

Keywords

WorkshopsBli involverad