Myrbackaborna kan rösta på medborgarbudgetens förslag 1–22.11.

Nyhet

Medborgarbudgeten i Myrbacka har kommit till den fas då invånarna i området får rösta vilka förslag som ska förverkligas år 2023.

Människor tittar på street art i Myrbacka..

Det har reserverats 50 000 euro för invånarnas idéer om hur närmiljön kunde utvecklas. 

Bekanta dig med förslagen och rösta på ditt favoritförslag före 22.11. 

Omröstningsresultatet är klart 15.12.2022. Förslagen som vunnit kommer att förverkligas under år 2023. 

Enkäten har avslutats.

Keywords

EnkäterBli involveradDelaktighetStadsutveckling