Påverkarorganet Svenska kommittén fyller 30 år

Nyhet

Påverkarorganet Svenska kommittén fyller 30 år idag 17.5.2023. För gamla och nuvarande kommittémedlemmar ordnades en kaffebjudning vid stadshuset i Vanda.

Svenska kommittén fyller 30 år idag

Svenska kommitténs första ordförande Mae Cedercreutz-Pesonen tillsammans med nuvarande ordförande Patrik Karlsson. Foto av Sofia Åberg.

När Vandas stadsstyrelse sammanträdde till möte 17.5.1993 beslöts det enhälligt under ledning av ordförande Matti Virtanen att stadsstyrelsen tillsätter en kommitté för att utveckla och övervaka den svenskspråkiga befolkningens tjänster. Kommittén bestod då av fem medlemmar och av dem valdes till ordförande Mae Cedercreutz-Pesonen. Nu efter 30 år har kommittén haft fyra ordföranden efter Cedercreutz-Pesonen nämligen Jan-Erik Eklöf, Stefan Åstrand, Solveig Halonen och Patrik Karlsson. Vad har hänt på vägen och vad har Svenska kommittén i kikaren för framtiden?

Svenska kommittén har haft en mängd olika sammansättningar med allt från fem till 26 medlemmar. Påverkarorganets uppgifter har också ändrat en aning. Organet har genom åren ordnat allt från evenemang med korvgrillning och underhållning till publicering av tidningen Vanda Nytt. Svenska kommittén har också behandlat invånarnas respons om svenskspråkiga tjänster och på så vis varit en stadig och viktig länk mellan invånarna, kanske just dig, och stadens administration. 

När Svenska kommitténs arbete inleddes år 1993 var hela 6 314 invånare registrerade som svenskspråkiga i Vanda. Idag är de svenskspråkiga i Vanda 5 447 till antalet (Källa: Statistikcentralen 2023). Vanda har haft en finskspråkig majoritet sedan första hälften av 1900-talet, men Helsinge kommun var ursprungligen svenskspråkig. Enligt dagens befolkningsprognoser kommer Vanda att förbli en tvåspråkig kommun. Vad innebär detta för Svenska kommittén? 

Påverkarorganet fortsätter att övervaka de svenskspråkiga tjänsterna och se till att de svenskspråkiga Vandaborna får sin röst hörd. Under våren 2023 ordnade Svenska kommittén en invånarkväll i Myrbacka. På Vandadagen den 15 maj, firades Svenska kommittén och Helsingestiftelsens 30-årsjubileum genom att artisten Jannike uppträdde med svenskspråkiga låtar. På samma dag premierades årets Vandaros.

Svenska kommitténs ordförande Patrik Karlsson som jobbat inom kommittén i 22 år, berättar att hans bästa minnen av kommitténs arbete är alla sammankomster med invånarna. Som bäst säger Karlsson att cirka 400 personer dykt upp på evenemang.

Patrik Karlsson, varför är Svenska kommittén viktig?

- Vi svenskspråkiga är en minoritet i Vanda. Kommittén gör bland annat skrivelser till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för att påminna att vi är en tvåspråkig kommun. Svenska kommittén ligger bakom flera svenskspråkiga tjänster i Vanda. 

Som en hälsning till invånarna önskar Karlsson att Vandaborna kommer på kräftskivan som ordnas i september.

En storslagen kräftskiva för 150 personer med sjungande servitörer från Helsingebygdens kör kommer att ordnas på Helsinge skola 30.9.2023 och inför den ordnas en snapsvisetävling. Du kan skicka in ditt bidrag till VandaKraftskiva@gmail.com senast den 31.5.2023. Uppge namn, e-postadress och telefonnummer. Vinnaren avslöjas under själva kräftskivan. Du kan anmäla dig från och med 1.5.2023, de 110 första ryms med. Kräftskivan ordnas av Svenska kommittén i samarbete med Helsingestiftelsen. Så håll Svenska kommittén i din kikare, utöver vårens flyttfåglar! 

Texten är skriven av Nicole Mattsson och Sofia Åberg.

Keywords

Ihmisiä VantaallaBerättelser från Vanda