Sjätteklassarna vid Dickursby skola planterade ett träd på skolgården som minne

Nyhet

Etiketter

UtbildningInvånareBarnfamiljerUngaElever

Hem och skola föreningen i Dickursby skola tyckte det skulle vara fint om de avgående sexorna skulle lämna ett konkret minne efter sig i skolan. På det viset föddes idén om att plantera ett träd på skolgården.

Sjätteklassarna planterar en skogstall som minne

På fredagen var det dags för sjätteklassarna att plantera trädet på skolgården. Trädet som planteras nu på våren 2022 är på rekommendation av Vanda Stad en skogstall.

-Ett träd ger skydd, skugga och föda och symboliserar på så sätt allt det som eleverna fått under sin tid i Dickan. Att plantera ett träd är, precis som studierna, en investering för framtiden. Det växande trädet får påminna alla om elevernas samhörighet, ”Dickan-andan”, som vi hoppas ska bära genom hela livet, berättar Hem och skola föreningens ordförande Henrik Westerberg.

-Det sägs ju att skogen är jordens lungor och genom att plantera träd vill vi på Dickan ge vårt bidrag för att positivt inverka på både miljö och klimat.

Hem och Skola föreningen i Dickursby Skola önskar att det kan bli en tradition i skolan att varje avgående årskurs 6 i framtiden skulle plantera ett träd på skolgården. Föreningen hoppas att de avgående sexorna kommer att besöka skolgården i framtiden för att följa med hur trädet växer.