Vandas miljöskyddsföreskrifter ändras – bekanta dig med ändringarna och berätta för oss vad du tycker!

Nyhet

Etiketter

Miljö och natur

Vandas miljöskyddsföreskrifter förnyas som bäst. Föreskrifterna kompletterar den gällande nationella miljöskyddslagen och beaktar också de lokala behoven i miljöskyddet.

Lapsi puron äärellä

Ett utkast till de förnyade miljöskyddsföreskrifterna är framlagt och kan kommenteras 20.2–24.3. Bekanta dig med utkasten och lämna din åsikt på webbplatsen osallistuvavantaa.fi.

Utkasten till föreskrifterna presenteras också på ett invånarmöte som ordnas tisdagen den 14 mars. Evenemanget på Facebook och i Vandas evenemangskalender (både på finska).

Ändringar bland annat i användningstiden för ljudanläggningar

I Vandas miljöskyddsföreskrifter ingår bestämmelser om nödvändiga åtgärder bland annat när det gäller bekämpning av buller och skakningar och skydd av vattendrag.

En förnyelse av föreskrifterna är nödvändig bland annat på grund av ändringarna i miljöskyddslagen. De nuvarande föreskrifterna har varit i kraft sedan år 2013.

Flera av ändringarna är rätt så små, och gäller främst yrkesmässig verksamhet där till exempel kemikalier hanteras. En ändring i utkastet som vanliga invånare märker av är till exempel att användningen av ljudanläggningar tillåts senare in på kvällen jämfört med nuläget, till kl. 22 i stället för kl. 20.

Föreskrifterna som sådana gäller inte verksamhet som kräver miljötillstånd, dvs. verksamhet som påverkar miljön och för vilken tillstånd har ansökts och beviljats. Miljötillstånd har beviljats till exempel för industrianläggningar.

Keywords

EnkäterMiljö