Vandaspåran: Invånarna önskar sig en levande och personlig spårvagnsstad

Nyhet

Som stöd för planeringen av Vandaspåran har man publicerat rapporten ”Asukkaiden toiveet ratikkakaupungissa” om invånarnas önskemål i spårvagnsstaden. Enligt rapporten vill invånarna ha en levande och personlig spårvagnsstad. De anser att stadens historia bör bevaras och att sådana platser som har en egen prägel och kan kännas igen kunde lyftas fram.

Havainnekuva ratikasta Aviapoliksessa

Enligt rapporten ser invånarna storområdet Aviapolis intill flygplatsen som en internationell port till Finland.

Som stöd för planeringen av Vandaspåran har man publicerat rapporten ”Asukkaiden toiveet ratikkakaupungissa” om invånarnas önskemål i spårvagnsstaden (endast på finska). Den har sammanställts av tidigare publicerade och analyserade material från växelverkan som producerats under de senaste åren inom planeringsområdet för spårvagnens dispositionsplan och olika planeringsprojekt som gäller hela staden.

Enligt rapporten vill invånarna ha en levande och personlig spårvagnsstad. I en levande spårvagnsstad finns det tjänster, gröna rekreationsområden, aktiviteter, mångsidiga boendealternativ och det är lätt att ta sig fram i den. De anser att stadens historia bör bevaras och att sådana platser som har en egen prägel och kan kännas igen kunde lyftas fram.

– Invånarna anser att spårvagnsstaden bör vara en stad för alla och lik sina invånare. De vill att deras åsikter ska beaktas mer i planeringen. Idén med den här rapporten har uttryckligen varit att sammanställa invånarnas åsikter utifrån de över 6 000 svar som man fått in samt att stanna upp och gå igenom de åsikter som invånarna redan tidigare kommit med gällande planeringen av spårvagnsstaden. Resultaten utnyttjas i planeringen av spårvagnsstaden, berättar planerare Janni Honkavaara.

I Dickursby vill man att historien ska synas, i Håkansböle önskas fler tjänster, i Aviapolis grönska

Invånarnas önskemål varierar också enligt storområde. I Dickursby upplever invånarna att det är viktigt att betona områdets historia och värna om mindre grönområden av betydelse. Inom bostadsbyggandet ser man en potential i högt och urbant byggande utan att glömma det lägre byggandet runt centrum. Invånarna önskar sig ett centrum som är mer lämpat för promenader.

Storområdet Håkansböle anses ha potential att ställvis utvecklas till en urban och levande plats, dock utan att man ger avkall på att värna om grönskan i området. Som motvikt till de naturliga grönområdena önskar man sig fler vårdade parker. Invånarna vill ha mer service i området och att säkerheten ska stärkas till exempel genom ökad belysning. Man vill också att kollektivtrafiknätet ska stärkas för att göra det lättare att ta sig fram.

Storområdet Aviapolis ses som en internationell port till Finland, som har potential att utvecklas till ett skyltfönster över Finlands moderna och urbana byggnadsbestånd. Invånarna ser det som viktigt att på ett smidigt sätt binda samman området Backas och Herrgårdsforsen med den nya miljön. Området upplevs som en koncentration av handel och arbetsplatser och som motvikt till detta önskar man sig en grönskande och levande boendemiljö. Invånarna vill också att området som domineras av bilar ska vara mer promenadvänligt och ha ett nät av cykelvägar.

Rapporten om invånarnas önskemål innehåller sammanlagt 13 olika material från växelverkan och de består av 6078 svarspersoners åsikter. Analysen av materialet har genomförts som en kvalitativ analys ur olika tematiska perspektiv och resultaten är riktgivande. Rapporten har publicerats på Vandaspårans webbplats, där man också hittar Vandaspårans rapport om information och växelverkan 2021.

Keywords

SpårvagnEnkäterStadsutveckling