Arbets- och lovtider

Läsåret har 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas dock med självständighetsdagen, trettondagen och första maj, när dessa infaller på en annan vardag än lördag. Den Svenskspråkiga sektionen inom Nämnden för fostran och lärande beslutar årligen i oktober–november om den tidpunkt då skolarbetet i de svenskspråkiga enheterna inleds och om lov under läsåret samt tidpunkterna för enskilda lovdagar.

Lapsi seisoo käsillään koulun pihalla.

Skolans läsår indelas i höst- och vårtermin

Höstterminen inleds i augusti och avslutas i december före julaftonen (24.12). Under höstterminen infaller höstlovet då eleverna har några dagar ledigt och dessutom är Finlands självständighetsdag 6.12 en lovdag. Vårterminen inleds i januari, arbetsdagen efter trettondagen, och terminen avslutas alltid lördagen vecka 22. Under vårterminen infaller vinterlovet vecka 8 då eleverna har en vecka ledigt samt påsklovet i mars–april. Första maj (1.5) och Kristi himmelsfärdsdag är också lovdagar. Skolorna meddelar avvikande arbetstider och lov i sina egna informationsbrev.

Arbets- och lovtider enligt utbildningsstadium