Det svenskspråkiga serviceområdet

Serviceområdet ansvarar för att organisera och utveckla svenskspråkig småbarnspedagogik och förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och ungdomsarbete. Serviceområdet ansvarar även för koordinerandet av övrig svensk service i Vanda.

Serviceområdet för den svenskspråkiga servicen samarbetar med övriga verksamhetsområden och serviceområden i fråga om att utveckla tjänster som riktar sig till svenskspråkiga.

Serviceområdet leds av direktör för det svenskspråkiga serviceområdet Anders Vikström.

Kontaktuppgifter

Direktör för det svenskspråkiga serviceområdet
Anders Vikström, 043 825 7442


Sakkunnig inom utbildning, grundläggande utbildning och andra stadiet
Oskar Lindblom, 040 640 3848


Sakkunnig inom småbarnspedagogik
Eva-Lotta Skogberg, 040 182 4080


Koordinator för svenskspråkig service
Nicole Mattsson, 040 6145 967


Förvaltningssekreterare
Benita Lindfors-Lietzén, 040 631 5141


Byråsekreterare
Jan Grönqvist, 040 631 8731


Letar du efter dessa?

Svenskspråkiga daghem >

Svenskspråkiga grundskolor >

Helsinge gymnasium >

Keywords

KontaktinformationAdministrering