För elever i Helsinge skola

Etiketter

UtbildningElever

Alla elever i skolan hör till elevkåren, precis som alla medborgare hör till samhället. Det behövs ett mindre gäng för att föra fram elevernas ärenden. I skolorna kallas detta gäng för elevrådet, i samhället kallas motsvarande grupp för riksdagen. Oftast finns det en representant för varje klass i elevrådet.

Elevrådet ska be om hela elekårens åsikt i viktiga ärenden för att kunna representera alla elever. Kom ihåg att föra fram din egen åsikt när det gäller så att sådana ärenden som är viktiga för dig förs fram.

Elevkårsverksamheten i vår skola:

Elevkårens styrelse

 • Elevkårsverksamhet och annan verksamhet som stödjer delaktighet
 • Elevkårens styrelse väljs vid skolstarten. Styrelsemedlemmar deltar vid behov i lärarmöten/ledningsgruppsmöten.
 • Handledande lärare: Sara Sandström

Matrådet

 • Jobbar för en trivsam skolmåltid i samarbete med skolköket.
 • Handledande lärare: Katianna Hovi-Meronen

Rörelserådet

 • Ordnar olika rörelseevenemang och händelser i skolan.
 • Handledanade lärare: Teresa Vuorensola-Perkiö

Vänelever:

 • Väneleverna är frivilliga barn och ungdomar som arbetar för en bra skolanda och verkar som ögon och öron i skolvardagen.
 • Vägleder nya sjuor och hör till samspelsgruppen. Verkar för ett gott socialt klimat i hela skolan och ordnar trivselökande temadagar. Väljs på basen av ansökan av vänelevshandledarna och tidigare vänelever.

Påverkardagen:

 • Syftet med Påverkardagen är att informera och hur de unga kan påverka i Vanda samt erbjuda barn och ungdomar en möjlighet att påverka stadens utveckling och beslutsfattande. Tack vare den traditionella Påverkardagen lyssnar beslutsfattarna på barn och ungdomar i Vanda.

Tips på fritidsaktiviteter:

 • Många skolor har olika slags klubbar, som är antingen helt avgiftsfria eller mycket förmånliga att delta i.
 • Ungdomsgårdarna ordnar aktiviteter för ungdomar i olika åldrar, gå gärna dig och bekanta dig med utbudet t.ex. med en kompis!

Ungdomsaktiviteter i vårt område

 • Staden, idrottsföreningar och övriga föreningar erbjuder många hobbyer. Du kan också pröva Harrastushaku, vem vet, kanske du hittar en ny hobby!

Keywords

Helsinge skola