Frånvaro

Frånvaro

All frånvaro bokförs i Wilma och det är också via Wima som vårdnadshavarna meddelar om frånvaro eller anhåller om extra ledigheter för sina barn. Ifall frånvaro inte anmälts och eleven inte kommit till skolan, ska läraren reda ut saken så fort som möjligt.