Helsinge skolas läroämnen

Etiketter

UtbildningElever

Läroämnen och timfördelning

Läroplanen för den grundläggande utbildningen i Vanda är gemensam för alla svenskspråkiga skolor i Vanda.

I timfördelningen definieras antalet lektioner per årskurs, antalet lektioner per ämne samt antalet valfria studier.