Mårtensdals skola dagliga arbetstider

Etiketter

Myrbacka storområdeUtbildningElever

Lektionstider och raster

Lektion:

8:15 - 9:00, 9:00 - 9:45, 10:00 - 10:45, 11:30 - 12:15, 12:30 - 13:15, 13:30 - 14:15 och 14:20 - 15:05

(dubbeltimme kl. 8:15 -9:45)

Rast:

9:45 - 10:00, 10:45 - 11:30 (lunch), 12:15 - 12:30, 13:15 - 13:30 (mellanmåls- och mobiltelefon rast) och 14:15 - 14:20 (förflyttning till nästa lektion). 

Rasterna är viktiga pauser i skolarbetet. Eleverna är ute i så gott som alla väder. Därför är lämplig klädsel viktig. Vid regnväder rekommenderas regnkläder, stövlar och eventuella byteskläder märkta med elevens namn. På vintern är köldgränsen -15 - -20 grader celsius beroende på vindförhållanden.