Att rösta hemma och på anstalt

Etiketter

Demokrati och delaktighetInvånare

Om du inte kan ta dig till vallokalen tar valfunktionärerna med sig vallokalen till dig.

Myyrmäen vanhainkodissa asukkaita pöydän ympärillä

Att rösta hemma 

Om din rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att du inte utan oskäliga svårigheter kan ta dig till ett förhandsröstningsställe eller röstningsstället på valdagen kan du rösta i hemmet. En närståendevårdare som bor i samma hushåll får rösta i samband med röstningen i hemmet. Det är endast möjligt att rösta hemma i hemkommunen. 

Anmäl dig till röstningen i hemmet senast 21.3.2023 kl. 16.00, om du har rätt att rösta hemma. Du kan anmäla dig till röstningen i hemmet genom att ringa valbyråns nummer 043 825 0017 eller genom att posta anmälningsblanketten till adressen Vanda stad, valbyrån, PB 1100, 01030 Vanda stad. 

På anmälan ska den exakta adressen, telefonnumret och hela personbeteckningen för den som röstar antecknas och samma uppgifter för den närståendevårdare som röstar hemma. En person som väljaren utsett kan också göra anmälan för honom eller henne. 

När anmälningstiden är slut kontaktar valbyrån den som röstar i hemmet och meddelar tidpunkten för röstningen i hemmet med en timmes noggrannhet. Den allmänna perioden för röstning i hemmet är vardagar 22 - 28.3.2023. 

Att rösta på anstalt 

Det ordnas med möjlighet att rösta på flera sjukhus, vårdanstalter och straffinstitutioner inom kommunens område. Endast de invånare som är skrivna på dessa anstalter har rösträtt där, inte exempelvis anstaltens anställda.  

Röstningen på anstalterna sker under samma period som den allmänna förhandsröstningen.

More information

Niina Puikkonen

Vaalitoimiston päällikkö / keskusvaalilautakunnan sihteeri
0503181626 vaalit@vantaa.fi

Keywords

ValRöstning