Den svenskspråkiga befolkningen

Etiketter

Informations- och förvaltningstjänster

Den svenskspråkiga befolkningen i Vanda har minskat i antal sedan 1980-talet med undantag av några år. Sedan 2000-talets början har den svenskspråkiga befolkningen minskat från 6 030 personer till under 5 500 personer. Enligt den nya prognosen fortsätter den svenskspråkiga befolkningen att minska i antal, men i lite långsammare takt än tidigare år.

Vid årsskiftet 2020/2021 var antalet invånare med svenska som modersmål i Vanda 5 579 och år 2031 uppskattas antalet ligga runt 5 500. Under prognosperiodens första år minskar den svenskspråkiga befolkningen med cirka 0,2 procent per år och därefter uppskattas förändringen vara mindre. Mellan åren 2001 och 2021 har andelen svenskspråkiga av hela befolkningen i Vanda minskat från 3,4 procent till 2,4 procent och andelen förutspås minska till 2,0 procent fram till år 2031.

I början av år 2021 hade Myrbacka storområde den största svenskspråkiga befolkningen, 1 573 personer (28 % av den svenskspråkiga befolkningen i Vanda). Områdets svenskspråkiga befolkning beräknas minska med cirka 120 personer under prognosperioden 2021–2031. Dickursby storområde hade näst mest svenskspråkiga invånare, 1 244 personer (22 %), och Håkansböle storområde tredje mest, 711 personer (13 %). Den svenskspråkiga befolkningen beräknas öka med cirka 30 personer i Dickursby storområde, medan den i Håkansböle storområde beräknas minska med cirka 100 personer fram till slutet av prognosperioden.

Läs mer i publikationen Prognos för Vandas svenskspråkiga befolkning 2021 eller ta en närmare titt på prognostabellerna i Excel-format.

Keywords

StatistikBefolkningPrognos