Europeiska Innovationsrådet valde Vanda till framväxande innovationsstad 2021. Priset på 500 000 euro delades ut 24.11 i Bryssel vid prisutdelningen för iCapital Awards tävlingen.

Ritva Viljanen vastaanottaa palkinnon.

Stadsdirektör Ritva Viljanen tog emot priset.

I finalen för kategorin Europas framväxande innovationsstad deltog förutom Vanda också portugisiska Cascais och norska Trondheim. Kategorin för en framväxande innovationsstad är avsedd för städer med 50 000–249 999 invånare. Fjorton städer tävlade i kategorin.

Vanda är en verklig framväxande stad

På 50 år har Vanda vuxit från en liten landsort till Finlands 4:e största stad och är i nuläget den snabbast växande staden i landet. För att garantera tillväxten både socialt och ekologiskt har Vanda varit tvunget att vara innovativt och använda sina resurser på ett flexibelt sätt tillsammans med alla intressentgrupper och nätverk.

Människorna är vårt syfte

Staden är full av sociala innovationer från människa till människa. Staden stöder den här samverkan och samarbetet mellan människor och företag. Vandamodellen för deltagande innehåller rikligt med möjligheter att delta och påverka. Vandas handlingsprogram för Positiv särbehandling bidrar till minskad regional ojämlikhet. Programmet genomförs tillsammans med invånarna och organisationerna.

Projekteturban tillväxt i Vandastöder kompetensutvecklingen för våra anställda och företag. Projektet stöder tillväxten för lokala små och medelstora företag, med betoning på kunskaper inom intelligent automatisering och digital transformation samt höjer de anställdas kompetensnivåer.

Det gemensamma bordetär ett innovativt sätt att skapa och omorganisera mathjälpen och leverera överbliven mat via ett brett distributionsnätverk, som organiserar och aktiviteter för dem som behöver det i samhället.

Vanda är den mest mångkulturella staden i Finland

Det talas cirka 140 språk i Vanda och staden har många innovationer, som har koppling till invandrargemenskapen. Läs mer om  invandrartjänsterna.

Vanda erbjuder en plattform för tillväxt och innovation

Vanda Aviapolis är det näst största affärsverksamhetsområdet i Finland och motorn för Vandas tillväxt. Det är ett unikt system som utvecklas med boende inomgrönområdet, flygstationen, arbetsplatser, service och rekreation.

De sex största städerna i Finland har tillsammans med Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESR) finansierat projektet 6Aika , som hittar nya intelligenta lösningar för hållbar stadsutveckling. Projektet DigiOne bygger ett öppet ekosystem, där alla intressentgrupper som är verksamma inom utbildningssektorn tillsamman kan bygga en riksomfattande serviceplattform för utbildning.

Vanda har som mål att vara en koldioxidneutral stad före 2030

Det resurssmarta Vanda har ett ambitiöst program för att uppnå målet. Stadens energibolag Vanda Energi Ab satsar på att försöka hitta koldioxidneutrala energilösningar. Vanda Energi upphör redan 2022 med användningen av kol i energiproduktionen, frångår användningen av fossila bränslen före 2026 och går mot koldioxidnegativitet före 2030. Vanda stad växer, men våra utsläpp minskar.

Keywords

AdministreringPriserInternationalitet