Strejken har upphört, servicen fungerar som normalt

Inom kommunsektorn ordnades en omfattande strejk 3–9.5.2022, som på många sätt inverkade på Vanda stads verksamheter.

Efter att strejken upphört fungerar servicen som normalt.

I strejken deltog medlemmar från arbetstagarorganisationerna JUKO, JHL och Jyty.