I början av år 2021 antogs Vanda stad med i UNICEF:s modell En barnvänlig kommun.

Kuvituskuva: perheitä lastenvaunuja ja ilmapalloja.

Modellen En barnvänlig kommun är ett verktyg som UNICEF erbjuder kommunerna. Modellen hjälper kommunen att fatta sådana beslut i kommunens förvaltning och service och i barnens vardag som är de rätta med tanke på barnens välbefinnande. Den hjälper kommunerna att garantera att barnens rättigheter förverkligas så bra som möjligt i varje barns vardag, också för de barn som har det sämre ställt.

Modellen En barnvänlig kommun hjälper Vanda stad att:

 • känna igen vilka delområden av barns rättigheter vi ska utveckla.
 • definiera vad vi behöver göra för att se till att barns rättigheter förverkligas så grundligt som möjligt i Vanda.
 • systematiskt övervaka hur vårt arbete fortskrider.

Så här jobbar vi framåt

Arbetet med modellen Barnvänlig kommun inleds med att kartlägga den rådande situationen, vilket innefattar att undersöka det aktuella läget och att lyfta fram utvecklingsområden för kommunens barnvänlighet. På basen av undersökningen kommer vi att skapa en handlingsplan för det arbete som ska göras under de närmaste åren. Om vi lyckas nå våra mål och främja barns rättigheter i kommunen kan vi beviljas utmärkelsen En barnvänlig kommun.

Hur modellen En barnvänlig kommun fungerar:

 1. Ansökan till modellen
 2. Introduktion till barnets rättigheter
 3. Kartläggning av nuläget
 4. Mål, verksamhetsplan och genomförande
 5. Uppföljning, utvärdening och erkännande

I Vanda genomförs kartläggningen av nuläget under våren år 2021 och verksamhetsplanen skapas under hösten 2021. Arbetet inleds i början av år 2022, vilket medför att Vanda kan få erkännandet ”En barnvänlig kommun” år 2024.

Verksamhetsplanen för Ett barnvänligt Vanda 2022-2023 stadsstyrelsen.pdf(pdf, 4.26 MB)

En koordinationsgrupp ansvarar för genomförandet av En barnvänlig kommun-arbetet. Ordförande för gruppen är biträdande stadsdirektör för fostran och lärande Katri Kalske. Vidare stöder en sakkunniggrupp genomförandet av arbetet. Sakkunniggruppen består av representanter från alla verksamhetsområden och som ordförande fungerar koordinatorn för arbetet En barnvänlig kommun Tia Ristimäki.

Kontaktuppgifter

Tia Ristimäki
Koordinator för En barnvänlig kommun
Koordinator för barn- och ungdomstjänster
tia.ristimaki(at)vantaa.fi
tel. +35850 3124437

Nicole Mattsson
Ansvarig för det svenskspråkiga arbetet med En barnvänlig kommun
Koordinator för svenskspråkig service
nicole.mattsson(at)vantaa.fi
tel. +358 40 6145 967

Katri Kalske
Ordförande för koordinationsgruppen för En barnvänlig kommun
Biträdande stadsdirektör för Verksamhetsområdet för fostran och lärande
katri.kalske(at)vantaa.fi

Barns rättigheter

Modellen baserar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter. De fyra allmänna principerna är: 

 1. Icke-diskriminering
 2. Prioritering av barnets bästa
 3. Barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling
 4. Barnets rätt att höras

Modellen En barnvänlig kommun hjälper Vanda stad att

 •  känna igen vilka delområden av barns rättigheter vi ska utveckla.
 •  definiera vad vi behöver göra för att se till att barns rättigheter förverkligas så grundligt som möjligt i Vanda.
 •  systematiskt övervaka hur vårt arbete fortskrider.

Keywords

BarnvänlighetBarnVårdnadshavare