Tillvalsämnen i Helsinge skola

Etiketter

UtbildningUngaElever

Elever i årskurs 7 inför årskurs 8-9

Eleverna studerar huslig ekonomi, bildkonst, musik och slöjd som obligatoriska ämnen i åk 7. Efter detta ges slutvitsord i samtliga ämnen utom i det konst- och färdighetsämne som hen fortsätter studera i åk 8-9.

Bildkonst

Huslig ekonomi

Musik

Slöjd (teknisk- eller textilslöjd)

I åk 8-9 studerar man dessutom ett annat tillvalsämne som är franska eller tyska om detta påbörjades i åk 7, annars väljer hen mellan informationsteknik, företagsamhet eller aktivt medborgarskap.

Aktivt medborgarskap

Informationsteknik

Företagsamhet

Både konst- och färdighetsämne och valfria ämnet studeras 2 åvt/v i både åk 8 och 9.

Dessutom ska eleverna i åk 7 och 8 (som inte läser fördjupad musik eller deltar i Urhea verksamheten) välja en kortkurs inför följande läsår.

Läsåret 2023 - 2024 kommer följande kortkurser att erbjudas

För åk 8:

 • Avslappning
 • DIY - från gammalt till nytt
 • Escape room
 • Everybody dance!
 • Laserskärning och 3D printning
 • Läslust
 • Pop och rock genom tiderna
 • Schack
 • Skrivkurs
 • Urheakurs för de som är med i Urhea
 • Musikklassen har musik

För åk 9:

 • Biologisk forskning
 • Bra fiilis via självledarskap
 • Gruppledarutbildning
 • Historisk film
 • Kom i form!
 • Laserskärning och 3D printning
 • Läslust
 • Skrivkurs
 • Sticka
 • Urheakurs för de som är med i Urhea
 • Musikklassen har musik

Info för eleverna i åk 7 måndagen 6.2.2023 och för åk 8 måndagen 13.2.2023 under morgonsamlingstid. Valet sker i Wilma OCH genom att lämna in en undertecknad valblankett.‍ För vårdnadshavarna i åk 7 ordnas ett kort infotillfälle i samband med "HUBU infot" onsdagen 1.2.2023 kl 18.00. Valen ska vara inlämnade senast 13.2 för åk 7 och 17.2 för åk 8.

Eleven väljer för åk 8 och 9 ett konst- och färdighetsämne, samt ett valfritt ämne. Dessutom väljer elever som inte går på Urhea- eller musikklassen en kortkurs för åk 8 och en annan för åk 9.

Tillval inför åk 8(pdf, 71.61 KB) Kortkursval inför åk 9(pdf, 63.99 KB)

Keywords

Helsinge skolaGrundskolor