Välmående och trivsel

Etiketter

Utbildning

Välmående och trivsel

Stöd för elevens hälsa och välbefinnande prioriteras högt i vår skola. Detta arbete hänger nära samman med vårt fostrings- och undervisningsuppdrag. Vi jobbar för att bemöta och identifiera olika utmaningar och problem i tidigt skede, ingripa snabbt, för att sedan stöda eleverna på bästa sätt.

Eftersom välbefinnandet i skolgemenskapen är en uppgift som hör till hela skolans personal så har vi gjort upp skolans egen årsklocka för arbetet. Där skriver vi in de satsningar och program som finns med under ett skolår.

Som stöd för arbetet med välmående och trivsel finns även bl.a.

  • olika råd via vilka elevmedverkan stärks
  • skolans elevvårdsgrupp och den sakkunskap som finns inom den
  • antimobbningsgrupp
  • satsningar på rörelse under skoldagen
  • traditioner, evenemang, fester och temasatsningar
  • dialog och samverkan med elevernas vårdnadshavare
Plan för att förebygga mobbning och trakasserier_Sektionen 26.4.2022 - Google Dokument.pdf(pdf, 92.67 KB)