Someturva-tjänsten förebygger mobbning och trakasserier på nätet

Artikel

Etiketter

UtbildningSäkerhetBarnfamiljerElever

Vanda stad har skaffat Someturva-webbapplikationen för eleverna i grundskolornas årskurs 3-9. Tjänsten är en webbapplikation där barn, unga och deras vårdnadshavare kan be om hjälp för att behandla trakasserier som skett på webben.

Tietokoneluokka. Yksi tietokoneista on päällä.

Vad är Someturva-tjänsten?  

Someturva-tjänsten förebygger mobbning och trakasserier på nätet. Dessutom får man via tjänsten hjälp av sakkunniga som specialiserat sig på att lösa svåra situationer på webben. Someturva är en webbapplikation som fungerar anonymt.  

I Someturva behandlas många olika sorters fall av mobbning på webben och sexuella trakasserier som riktar sig på de unga som rör sig på webben. Via Someturva får exempelvis reda på om det är fråga om ett brott och klara instruktioner hur man ska handla för att lösa situationen. Lite över hälften av alla fall som rapporterats till Someturva uppfyller kriterierna för ett brott.

Varför har Someturva utvecklats?  

Till och med 59 % av barn och unga har stött på trakasserier på sociala medier. Det kan hända att situation blir viral och kan ha omfattande följder. Föräldrarna känner inte alltid till sociala medier så bra och det kan därför vara svårt för barn och unga att få professionell hjälp. Syftet med Someturva är speciellt att hjälpa med frågor som gäller sociala medier och webben. Someturva erbjuder hjälp med låg tröskel för barn och unga i alla åldrar. 

Hur fungerar Someturva i Vanda?  

Eleverna i grundskolornas årskurs 3–9 samt personalen vid skolor kan ta Someturva i bruk. Man kan be om hjälp när som helst, dygnet runt. När du loggar in för första gången, behöver du en aktiveringskod, som du får av din egen skola. 

Keywords

GrundskolorMobbning