Valet lockade till ivrig diskussion i språkcaféet i Dickursby bibliotek

Artikel

I språkcaféet i Dickursby bibliotek samlas en måndag eftermiddag en glad grupp med människor i olika åldrar för att träna på sin svenska. Det är olika teman som gäller varje vecka och idag har språkcaféets ledare Lisbet valt att diskutera valet med deltagarna.

Janne Salomaa och Maiju Rundman deltar i valdiskussionen på språkcaféet

Janne Salomaa och Maiju Rundman deltar i valdiskussionen i språkcaféet

Tanken om valet som dagens diskussionsämne kom efter att jag hade frågat om jag kunde intervjua några människor om valtemat. Jag har grävt i tidigare års statistik och sett att de svenskspråkiga vandaborna har deltagit relativt aktivt i tidigare val men varje val är ändå en ny situation, där allt är möjligt. Jag tar mig till biblioteket för att höra vad vandaborna tänker om vårens val.

Deltagarna anländer till språkcaféet och sätter sig runt det avlånga bordet i bibliotekets grupprum. Många kommer varje vecka och känner varandra, andra är nya. Lisbet inleder dagens tema och öppnar diskussionen. Valtemat lockar till ivrig diskussion. Många har en åsikt om valet och de flesta säger med det samma att de tänker rösta. Diskussionen flyter fint, emellanåt säger någon ett ord på finska och de andra hjälper att översätta ordet.

Jag frågar vad de viktigaste valtemorna är för deltagarna.

-Klimatfrågorna, sociala frågorna, ekonomin och naturligtvis säkerheten, räknar Janne Salomaa upp.

Han fortsätter med att betona vikten av valet.

-Demokratin, valet är ju det bästa sättet att påverka.

Maiju Rundman som sitter bredvid har en också en klar tanke om vad som är viktigt i valet.

-Klimatfrågorna, säger hon utan att tveka. För vi har ingenting om vi inte har jorden.

Jag frågar bibliotekarie Charlotta Panzera vad hon tänker att man kan uppnå med valet. Hon svarar att det är väldigt personligt, vad människor kan och vill uppnå.

-Själv försöker jag alltid stå upp för sådant som glöms bort i vardagen. Jag tänker då på minoriteter, både språkliga minoriteter och kulturella minoriteter, mänskliga rättigheter. Unga och barn som det talas så väldigt mycket om just nu, att de ska må bra.

Charlotta ser att det finns så många viktiga ämnesområden som man borde jobba för. Då väljer man ett parti eller en kandidat som jobbar för de sakerna.

-Ju mera vi är, desto bättre kan vi uppnå dessa saker. Därför ska vi inte tänka att vi bara är en i massan, utan att vi tillsammans kan skapa förbättring.

Välkommen med för att diskutera på svenska i språkcaféet i Dickursby bibliotek på måndagar kl. 14. Inga förhandsanmälningar behövs. Både svensk- och finskspråkiga får gärna delta. Riksdagsvalet hålls 2.4.2023.

Se videointervjun med Maiju och Janne

Keywords

Invånartidning1/2023