EU-parlamentets talman Roberta Metsola träffade ledarna för Helsingfors, Esbo och Vanda

Meddelande

I går, den 9 mars, samlades huvudstadsregionens ledare i Helsingfors stadshus för att träffa Europaparlamentets talman Roberta Metsola.

EU-parlamentin puhemies tapasi Helsingin, Espoon ja Vantaan johtoa.

I mötet på Helsingfors stadshus deltog EU-parlamentets talman Roberta Metsola (i mitten), Helsingfors biträdande borgmästare Daniel Sazonov, Vanda stadsstyrelses ordförande Sari Multala, Helsingfors stadsfullmäktiges ordförande Fatim Diarra och Esbo stadsstyrelses ordförande Henrik Vuornos.

Vid evenemanget diskuterades bland annat Europaparlamentets och Eurocities nätverkets insamlingskampanj Generators of Hope, där deltagarna i huvudstadsregionen producerade nästan 120 aggregat, generatorer, värmare och annan utrustning som ska levereras till Ukraina i början av året. 

President Metsola tackade Helsingfors, Esbo och Vanda för deras deltagande i insamlingen Generators of Hope. 

”Jag vill varmt tacka Helsingfors-, Esbo- och Vandaborna, som har deltagit i Generators of Hope-insamlingen och hjälpt till att trygga ljus, värme och rent vatten i sjukhus, skolor och hem i Ukraina. Kampanjen som vi genomförde tillsammans med Eurocities-nätverket och vårt stöd till Ukraina fortsätter, sade talman Roberta Metsola.

I mötet deltog förutom Metsola även Antti Timonen, medlem av presidentens kabinett, och Jarmo Oikarinen, chefen för Finlands kansli i parlamentet.

På grund av Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainens tjänsteresa representerades staden av biträdande borgmästare Daniel Sazonov och stadsstyrelsens ordförande Fatim Diarra. Henrik Vuornos, ordförande för Esbo stadsfullmäktige, och Sari Multala, ordförande för Vanda stadsfullmäktige, var närvarande.

Insamlingen av generatorer och värmeutrustning till Ukraina gav goda resultat i huvudstadsregionen

Generators of Hope